17. februar 2020

VIVE: tidlig hjælp virker

I en ny evaluering bliver det slået fast, at unge med begyndende spiseforstyrrelser har god gavn af at tale om det tidligt i forløbet med særlige headspace-medarbejdere uddannet i rådgivning inden for krop, kost og motion, inden der er behov for egentlig behandling.

VIVE ? Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har evalueret initiativet VærDig, startet af headspace Danmark med støtte fra Jascha Fonden i 2017 med det formål at tilbyde anonyme samtaler til unge, der specifikt har udfordringer med ?krop, kost og motion?. Håbet er at nå de unge, inden de bliver så syge, at de behøver egentlig behandling.

Det er f.eks. unge, som er utilfredse med eller har overdreven fokus på deres egen krop. De oplever, at de spiser for meget eller for lidt mad og/eller dyrker overdreven motion ? forhold, som kan betragtes som begyndende tegn på spiseforstyrrelser.

?Unge i risiko for at udvikle spiseforstyrrelser er glade for VærDig-tilbuddet om anonyme samtaler om krop, kost og motion. Stort alle ønsker flere samtaler eller vil vende tilbage, hvis de får brug for hjælp. De unge fortæller, at de har fået mere styr på dårlige spisevaner, bedre sociale relationer og psykisk trivsel, og at de har fået redskaber til at tackle deres udfordringer,? konkluderer VIVE.

Flere diagnoser og lægebesøg
Rapporten viser, at unge, der har været tilknyttet VærDig hyppigere har en psykiatrisk diagnose end unge generelt. Derudover har flere af de unge været i behandling på hospital, inden de startede hos VærDig, og de unge har også modtaget betydeligt flere sygesikringsydelser (besøg ved egen læge mm.).

De unge i VærDig lider generelt også af dårlig trivsel i folkeskolen og en betydeligt større andel af fædrene til de unge, der har gået hos VærDig, har en psykiatrisk diagnose i forhold til fædre til unge generelt. Der er også en større andel blandt forældrene til de unge fra VærDig, der har gennemgået en skilsmisse.

?Konsekvenserne af spiseforstyrrelser kan være meget alvorlige, og derfor er jeg naturligvis meget glad for konklusionerne i rapporten. Vi har rigtigt gode muligheder for at hjælpe de unge, når vi får fat i dem tidligt og taler med dem på deres præmisser. Jeg er stolt af, at vi er med til at hjælpe de unge fremad i livet,? siger Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

Tal om det tidligt
Anja Fonseca har været ambassadør for VærDig siden projektets start. Hun har selv lidt af en spiseforstyrrelse. Hun finder det enormt positivt, at man nu forsøger at identificere faresignalerne, der kan udløse en spiseforstyrrelse.

?Det er klart, at jo tidligere man får talt med de her unge om, hvad de går og tumler med, jo lettere har de ved at komme fri af deres udfordringer med krop, kost og motion. Jeg ville da selv ønske, at jeg havde haft nogen at tale med om det her, da jeg var ung. Man kan jo godt føle sig alene, og problemer vokser i tavshed,? siger Anja Fonseca, der i dag er pressechef hos DMI.

Du kan læse hele rapporten her.

Har du spørgsmål til den nye rapport, er du velkommen til at kontakte Jakob Risom, presse- og kommunikationschef i Det Sociale Netværk/headspace Danmark, på +45 61 65 65 40 eller jr@detsocialenetvaerk.dk.