4. juni 2021

Frivilligportræt: headspaces styrke ligger i det simple format

Vi har verdens bedste frivillige – sagt i al beskedenhed, naturligvis. Og vi er ikke for fine til at prale af dem.

Her kan du møde 29-årige Ina. Hun er frivillig i headspace Roskilde og har lige rundet sit første år som frivillig. Men engagementet som frivillig er ikke hendes første møde med headspace, for hun har selv tidligere brugt headspace som rådgivningstilbud.

Inas historie er helt særlig, men fælles for vores mange frivillige er, at de alle bringer deres personlige erfaringer, motivation og viden med ind i samtalerne med unge.

headspace var det helt rigtige frivillig-match

Ina havde sit første møde med headspace, da hun var i starten af 20?erne, hvor hun selv havde brug for nogen at tale med, og det var det helt rigtige tilbud til hende.

For Ina var tre samtaler lige det, der skulle til. Samtalen med en upartisk person hjalp hende med at få nogle af de ting frem i lyset, som hun ikke før havde turdet indrømme overfor sig selv.

Mødet med headspace satte også gang i hendes egen interesse for rådgivningsarbejdet i organisationen.

“På det tidspunkt læste jeg psykologi på min bachelor og var meget interesseret i relationer og samtalen som teknik til at påvirke hinanden. Derfor tænkte jeg med det samme, da jeg havde været hos headspace første gang, at en dag skulle det være mig, der sad på den anden side af bordet og havde samtaler. I princippet kunne jeg søge om at blive frivillig med det samme, men timingen var ikke den rette, så jeg søgte ind efter et par år,” forklarer Ina og fortsætter:

“I mellemtiden tog jeg en coachuddannelse og arbejdede videre på studiet med min interesse for det relationelle – og dermed var min interessen for headspace støt stigende. Det viste sig også, at headspace udgør et interessefællesskab, som jeg savnede fra studiet, hvor jeg kan tale med mennesker, der har mange forskellige baggrunde, men hvor vi alle har noget, der binder os sammen – at vi brænder for at hjælpe børn og unge.

Den personlige interesse for at hjælpe andre er vigtig

Det er et fællestræk for alle frivillige i headspace, at de brænder for at hjælpe børn og unge, der har det svært.

Men for nogle frivillige er der også en personlig historie om at være sårbar, som de bærer med ind i rådgivningsarbejdet. Og sådan var det for Ina, hvilket var medvirkende til, at hun opsøgte headspace i første omgang.

“Jeg er vokset op med en psykisk syg far, der tog sit eget liv, da jeg var 11 år. At vokse op med psykisk sygdom tæt inde på livet, gav mig interesse for at arbejde med de udfordringer, vi alle kommer til at møde i livet; sorg, modstand, stress og så videre. Jeg har aldrig tænkt, at jeg var den, der skulle tage mig af de syge, ligesom min far. Jeg ville hellere tage mig af dem, jeg kunne spejle mig i. Det at miste en forælder er jo ikke noget, man bare kommer sig og over. Tab er noget, som vi genbesøger, hver gang vi bliver konfronteret med personens manglende tilstedeværelse; ‘okay, far skal ikke følge mig op af gulvet til mit bryllup’. ‘Mine børn får ikke en morfar’, og ?jeg håber min mor finder en at dele livet med’. Sådan er det med mange af livets traumatiske oplevelser, og derfor er det vigtigt, at vi har nogen at snakke om det med, fordi vi bearbejder tidligere oplevelser igennem hele livet,” fortæller Ina.

Vi er her – og vi lytter

Det betyder meget for Ina, at hun nu selv er blevet den person, som unge kan tale med om de ting, der går dem på – og især når hun oplever, at samtalerne med en person, der lytter, ofte er det, der skal til.

Hun beskriver det selv som lidt af et paradoks, at man som frivillig kan blive glad af at tale med nogen, der har det rigtig hårdt eller som er meget kede af det. Men glæden ligger i oplevelsen af, hvordan man efter en samtale mærker, at den unge nu er lidt mindre nedtrykt, anspændt eller frustreret.

Følelsen af, at her var der en ung, der virkelig havde brug for at læsse af og blive anerkendt i sine følelser og få lov til at tale, er ret fantastisk.  

“Jeg kan ikke løse deres problemer for dem. Det ville jeg selvfølgelig ønske, at jeg kunne. Men vi går alle gennem hårde tider i livet, og det hele handler om at være der for hinanden. Det er det, jeg primært mener, at vi kan i headspace – vi er der for de unge, når der ikke er andre, der er det, eller når det er for svært at tale med sine nærmeste, fordi man måske er bange for at gøre dem kede af det. De unge kommer for at tale om stort og småt, og for mange er det vigtigste, at vi ikke har en agenda på deres vegne, og at der endelig er nogen, der bare lytter. For andre handler det om, at de har brug for konkret støtte til at få en psykolog eller få hjælp fra kommunen,” siger Ina.

Ina er ikke i tvivl om, at headspaces styrke ligger i det simple format: Kig ind og få en snak – og hvis der er brug for det, så hjælper vi dig videre ind i kommunale eller regionale behandlingstilbud.

Hun forklarer, at hun oplever, at der ligger et kulturelt og et samfundsmæssigt pres på os alle om, at vi skal være robuste, positive og kunne præstere på alle fronter – helst fra vi er helt unge. Men det er bestemt ikke realistisk. De følelser mange har mest brug for at tale om, holder de tilbage og skammer sig over. Men i headspace er ingen følelser forkerte, og der er intet krav om, at du skal præstere noget som helst. headspace er ‘bare’ nogen at tale med.


headspaces frivillige rådgivning:

Vi har både fastansatte og frivillige ungerådgivere i headspace, og de har alle gennemgået et grundigt uddannelsesforløb og modtager løbende opkvalificering baseret på headspaces samtalemodel 

headspaces rådgivning er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark.  Det betyder, at rådgivningen har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt vores tilbud lever op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud.

Akkrediteringen er et kvalitetsstempel af vores rådgivende arbejde i headspace og dermed også en stor anerkendelse og et kæmpe skulderklap til vores frivillige, kommunale og regionale medarbejdere, samt vores ungerådgivere, som alle hver dag gør deres bedste for at sikre, at unge føler sig mødt og hjulpet godt på vej.

Der sidder altid to rådgivere med til en samtale, og det giver mulighed for at perspektivere og reflektere over det, samtalen drejer sig om.

Derudover modtager alle ungerådgivere sparring med en kvalificeret tredjepart fra headspace efter hver samtale. Sparringen har til formål at kvalitetssikre rådgivningssamtalerne og støtte op om den enkelte frivilliges refleksion.