8. juli 2021

Sommercamps i Hjørring skaber meningsfulde fællesskaber

Sommerferien er godt i gang for mange børn og unge, og i Hjørring inviterer headspace for andet år i træk kommunes børn og unge med på gratis sommercamps med forskellige aktiviteter i ugerne 26 – 32. Tilbuddet handler ikke om rådgivning, som headspace ellers er kendt for, men om at nå ud til nye børn, unge og forældre med gode fælles aktiviteter, så kendskabet til headspace øges.

Selvom rådgivningssamtalerne naturligvis er kerneopgaven for headspaces ungerådgivere, er det vigtigt at alle børn og unge kender til headspaces tilbud om gratis og anonym rådgivning.

Sommerens camp-aktiviteter er opdelt på alder med aktiviteter for de 12-14-årige, 15-17-årige og til dem, der er 18+ og tæller blandt andet surfing, graffiti-krea, golf og ture til Fårup Sommerland. I år deltager der 141 børn og unge i aktiviteterne fordelt på 96 piger og 45 drenge.

Sætter ansigt på headspace

For centerchef Jesper Overgaard Andersen er den ‘ufarlige’ introduktion til headspace vigtig. For det kan kræve meget af en ung at skulle opsøge headspace for at tale om personlige tanker, udfordringer eller problemer.

“Der er ingen tvivl om, at vi oplever, at det bliver markant nemmere for de unge at opsøge headspace, når de ikke bare oplever os som en dør, men som ansigter, de har mødt før. Og her fungerer vores sommeraktiviteter som god brobygning ud i lokalområdet,” forklarer Jesper Overgaard Andersen og fortsætter:

“Vi inviterer til ugevis af sjove aktiviteter, hvor vi naturligvis også fortæller om headspace, og det kan godt være, at det ikke er alle de unge, der efterfølgende opsøger os for at få en samtale, men måske gør de det senere, eller de kan fungere som headspace-ambassadører og opfordre deres venner til at kigge forbi, hvis de har brug for nogen at tale med.”

Samarbejde med BoVendia

De mange ugers sommercamps er i år støttet af Danmarks Almene Boliger – BL via en fælles ansøgning fra Boligselskabet BoVendia og headspace, og målgruppen for aktiviteterne er blandt andre også beboerne i nogle af de almennyttige boligområder i Hjørring.

Ungerådgiverne har været fysisk rundt i kommunes boligområder for at fortælle om aktiviteterne, og det har givet god kontakt til forældrene, der dermed også har fået et indblik i, hvad det er, headspace tilbyder. Aktiviteterne skaber kontakt til mange unge, som headspace ellers har svært ved at nå.

“Det er en ret bred gruppe af unge, vi har med på sommercamps denne gang. Det gælder både med hensyn til alder og køn, men også med hensyn til etnicitet. I år har 25 pct. af deltagerne en anden etnisk baggrund end dansk, og dem har vi ellers svært ved at nå i vores centre. Op mod 80 pct. af deltagerne er nye ansigter, og baseret på sidste års erfaringer ved vi, at vi i hvert fald kommer til at møde en tredjedel af dem til samtaler i headspace. Men alle deltagere går hjem med et kendskab til headspace, og det er en stor del af formålet,” siger Jesper Overgaard Andersen.

Et andet vigtigt formål med sommeraktiviteterne er at skabe brede, fællesskabsbanende aktiviteter. Mange af deltagerne er ikke tilknyttet foreningslivet og har derfor ikke et tilhørsforhold til en sportsklub eller andre aktiviteter sammen med jævnaldrende, men det oplever de at få på sommerens camps.

Sommeraktiviteter fører til nye grupper

Sommerens aktiviteter danner også grobund for fællesskaber, der rækker ud over sommerferien. headspace Hjørring har på de unges initiativ kørt nogle af grupperne fra sidste års sommercamps videre gennem en række ‘headspace lørdage’ hen over efteråret. Der blev dannet gode fællesskaber og dynamik i nogle af grupperne, som deltagerne selv gerne ville bevare, typisk blandt de 12-14-årige.

“Det har på mange parametre fungeret rigtigt godt at køre enkelte af grupperne videre – både blandt de yngre, men også blandt det ældre på +16 år. Vi bruger grupperne som netværksgrupper, der giver trygge rum og mulighed for at åbne op om nogle af de tanker, følelser og oplevelser, som mange sidder med. For de yngre grupper lader vi forskellige aktiviteter danne rammen for netværksarbejdet. For de ældre grupper er det ofte tema-styret. Men generelt mærker vi, hvordan headspace bliver bredt forbundet med et sted, hvor man trygt kan få støtte og rum til at tale med nogen,” forklarer Jesper Overgaard Andersen.

Sideløbende med sommeraktiviteterne er det stadig muligt at få en samtale ved at kigge forbi headspace Hjørring tirsdag, onsdag eller torsdag mellem 12-16, og det er også muligt at booke samtaler fra mandag – fredag, hvis man ringer eller skriver direkte til headspace Hjørring. Efter sommerferien fortsætter headspace Hjørring med at tilbyde fællesskabsbanende aktiviteter i både pigegrupperne og +18-gruppen.