9. september 2021

Headspace Gladsaxe og Håb i Psykiatrien sammen om MotionsCafé

Foreningen Håb i Psykiatrien går nu sammen med headspace Gladsaxe om at åbne endnu en MotionsCafé for borgere med svær psykisk lidelse.

Håb i Psykiatrien håber igen at kunne skabe et unikt motionsfællesskab, som tilbyder to – fem gange ugentlig motion og sund fællesfrokost. Projektet vil igen tage udgangspunkt i en ligeværdig samskabelse og med helt unikke frie rammer til at afprøve elementer, som kan skabe glæde og håb i et motionsfællesskab.

Initiativet er navngivet “En helt ufarlig MotionsCafé”, fordi brugernes tryghed og fravalget af individrettede forventninger har været helt afgørende – i hvert fald i caféen på Frederiksberg.

Det treårige projekt er startet på initiativ af Håb i Psykiatrien og har opnået 2,4 mio. kr. i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond til samskabelse af en MotionsCafé i Gladsaxe, hvor det også afprøves, at driftsledelsen varetages af headspace Gladsaxe. Tanken er, at MotionsCaféen skal kunne skaleres til resten af landet og hver gang udvikles i samarbejde med deltagerne, der allerede har givet enestående god feedback til caféen på Frederiksberg. Deltagelse i caféen kan give et umiddelbart velvære pga. det sociale samvær, fællesskabet og motionen.

“Det glæder os meget at have modtaget så flot en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, så vi nu kan afprøve vores cafékoncept sammen med borgere, psykiatrien, kommunen, headspace og andre gode kræfter i Gladsaxe. De ugentlige sociale aftaler, motionen og fællesskabet bidrager til en samtidig øget fysisk sundhed og øget mental trivsel for en meget sårbar gruppe”, siger Lotte Frost Jørgensen, formand for Håb i Psykiatrien.

Hos headspace ser Tine Broomé, der er centerchef for headspace Gladsaxe, Frederiksberg og Helsingør, meget frem til at komme i gang og møde deltagerne i caféen.

“Det er spændende at være med til at udvikle dette koncept sammen med deltagerne  og jeg er sikker på, at vi kan bidrage med mange værdifulde input. Og så ligger idéen om en café meget godt i tråd med det, vi arbejder med: at skabe et trygt rum”, siger Tine Broomé.

Har du lyst til at være frivillig og deltage helt fra start, så henvend dig endelig til projektleder Line Riddervold Thorsen på mail: line.thorsen@haabipsykiatrien.dk.


Om Håb i Psykiatrien

Håb i Psykiatrien er en almennyttig og velgørende forening, der ønsker at skabe alt fra spændende indhold til særlige øjeblikke og velvære for patienter med psykiatriske sygdomme. Vi ønsker at inspirere patienter til at italesætte ønsker og drømme, og sammen med personale og/eller pårørende i fællesskab få realiseret øjeblikke af glæde og håb. Foreningen har siden sin start i 2018 på årlig basis katalyseret over 100 fællesskabende aktiviteter i psykiatrien via deres mikrodonationsmodel, afholdt over 100 minikoncerter i psykiatrien og udviklet og driftet MotionsCaféen på Frederiksberg, som indtil videre har haft over 120 forskellige deltagere med ca. 50 faste deltagere.


For yderligere kommentarer, kontakt:

Jakob Risom Langelund, pressechef i Det Sociale Netværk/headspace Danmark, mob. 6165 6540, mail: jr@detsocialenetvaerk.dk.