28. februar 2022

Inspirerende omgivelser skaber inspirerende samtaler

En samtale i headspace handler ikke kun om de ting, der bliver talt om. Det handler også om at træde ind i et rum, hvor man som ung føler dig velkommen, tryg og inspireret.

De inspirerende omgivelser i vores 28 centre landet over er netop nu i fokus. Lokalerne er allerede indrettet med blik for tryghed og hjemlig hygge – men det kan blive endnu bedre.

Street art og graffiti har de særlige egenskaber, at de kan være med til at motivere, bygge bro og inspirere til samtale på tværs af alder, køn, seksualitet og etnicitet.

Derfor har headspace indgået et samarbejde med galleri Freespace om at lave et åbent call til alle street art kunstnere og graffitimalere i Danmark, hvor det er muligt donere værker og skitser – lige meget om det er på lærreder, papir eller digitalt. Målet er at få samlet så mange værker, så vi kan få udsmykket de bare vægge på centrene i hele landet og skabe bedre rum for den gode samtale. 


Ligger du inde med en ide til et vægmaleri eller andet, dækker headspace gerne transport og materialer?   

Har du et værk eller en skitse du gerne vil donere, eller har du spørgsmål, kan du kontakte Freespace på Instagram freespace_cph eller på mail cranding@gmail.com

Hvis du har spørgsmål til headspace, kan du kontakte Søren Mejrup sm@detsocialenetvaerk.dk 

Der er åbent for indlevering af værker hos Freespace indtil den 25. marts 2022.

Vi håber meget, at du kan have lyst til at være med til at skabe et inspirerende frirum for livets store og små samtaler for børn og unge mellem 12 og 25 år.


Lidt baggrund om headspace

headspace er nogen at tale med for alle børn og unge mellem 12 og 25 år. headspace er et civilsamfundstilbud, som er finansieret af staten, kommuner, private fonde og virksomheder. I headspace kan unge dele tanker, som det er svært at dele med andre. Det kan være ensomhed, kærestesorger, mobning, sorg, bekymringer om krop, kost og motion, tristhed, stress, misbrug, seksualitet mv.

Unge kan komme i af de 28 headspace-centre landet over eller få hjælp og rådgivning via video, chat mv.

Intet er for stort eller for småt – det er unge selv, som bestemmer, hvad samtalen skal handle om. headspace er gratis og uforpligtende, og man kan være anonym, hvis man ønsker det.

Langt de fleste i headspace er frivillige i alle aldre, der møder unge med et fordomsfrit øre.