23. maj 2022

Workshops hjælper med uddannelsestvivl

For nogle unge er valg af uddannelse nemt og ligetil. For andre er det forbundet med frustration og ondt i maven. Hvad nu hvis jeg vælger forkert? Tænk, hvis jeg ikke kan klare det?

Som en del af Det Sociale Netværks initiativ ‘Hvad kan jeg blive? tilbyder headspace en række workshops, der skal gøre det mere overskueligt og trygt at vælge uddannelse. Og de bliver taget godt imod af de unge.

Initiativet ?Hvad kan jeg blive?? er ved for alvor at komme ud at leve på danske folkeskoler og FGU?er. Det sker gennem workshops, hvor elever diskuterer uddannelsesvalg og uddannelsestvivl, som en del af undervisningen.

De første workshops har nu været afholdt i Lolland og Guldborgsund kommuner, og resultaterne har været rigtigt gode.

Mange unge føler det er meget forkert at være i tvivl om, hvad man vil i fremtiden, og mange unge er bange for at vælge forkert. Det, vi så lærer dem, er, at det er helt normalt at være i tvivl, og at det ikke er en katastrofe at vælge forkert, siger Jeanne Juul Lind Nielsen, der er ungerådgiver i headspace Guldborgsund og headspace Lolland.

På workshoppen opfordres eleverne til at tale med hinanden om, hvordan man kan håndtere tvivl og hvilke egenskaber, der kan være gode at have, når man skal vælge sin fremtid. I klasserne deltager også en ung, der for nylig har været i tvivl, og fortæller om hvordan det var at skulle vælge uddannelse.

“Vi er ikke vejledere eller undervisere. Vi kan møde de unge i øjenhøjde på en anden måde end deres forældre eller lærere, særligt når der står en ung foran dem, der netop har gennemgået, det de selv oplever for tiden,” siger Jeanne Juul Lind Nielsen.

FGU: Godt med ung-til-ung kontakt

På FGU Lolland Falster har erfaringerne med at have headspace ude for at tale om job og uddannelse været gode.

“Workshoppen blev lagt ind som en del af uddannelsesforløbet, så det var en naturlig del af undervisningen. Det er også vigtigt, at det er meget tydeligt, hvad meningen med forløbet er, og at der er en klar struktur, som eleverne kan se sig i,” siger Espen Brandt-Møller, der underviser i kunstnerisk produktion på FGU Lolland Falster.

Han understreger, at workshoppen også bliver helt speciel, når der deltager en ung, som netop har gennemgået meget af den samme tvivl, og som eleverne kan spejle sig i.

“Det gør dem mere trygge, og de indser, at det er OK ikke at være klar til at vælge uddannelse endnu. Samtidigt giver det et godt fællesskab, at det står klart for eleverne, at de ikke er alene i deres tvivl, men at mange andre unge går rundt med samme fornemmelse,” siger Espen Brandt-Møller.

Espen Brandt-Møller er også begyndt at bruge websitet hvadkanjegblive.dk i sin undervisning, fordi videoudtaleleserne fra unge på forskellige uddannelser på sitet virker stærkt.

Ledelsen på FGU Lolland Falster er begejstret for workshoppene. Og den nye måde at arbejde på som de indebærer. Pædagogisk leder Ninette de la Motte hæfter sig især ved ung-til-ung kontakten som et stærkt værktøj over for de unge på FGU.

“Vi arbejder jo med gruppen af unge mellem 15 og 25 år, der har svært ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet, og der er der utroligt stærkt at møde et andet ungt menneske, der fortæller om sine valg. Det er jo noget helt andet, end når vi som lærere eller studievejledere står over for de unge. Der handler det jo mest om de konkrete uddannelser, og ikke om det at blive styrket i at foretage valg,” siger Ninette de la Motte.


Hvad går ‘Hvad kan jeg blive?’ ud på?

Der findes mere end 280 forskellige erhvervsuddannelser. De åbner døre til højt specialiserede jobs i fx private virksomheder, kulturlivet, landbruget og det offentlige. Fra assistentjobs til lederjobs i alle afdelinger ? fra indkøb over produktion til salg og distribution.

‘Hvad kan jeg blive? præsenterer de mange, spændende og forskellige muligheder for at tage en faglig uddannelse. Du kan fx møde unge, der allerede er i gang med erhvervsuddannelser. Høre, hvor uddannelserne fører hen. Eller du kan blive klogere på de mange muligheder for at videreuddanne sig og læse videre.

Det er vores ambition at hjælpe flere unge til at finde en uddannelse, som de trives med. Det gør vi ved at koble valg af uddannelse med den enkeltes interesser, motivation og kompetencer. Vi har lavet quizzer, likes/dislikes, ratings og meget mere.

Hvad kan jeg blive?‘ er en unik vejledning, som er udviklet af unge og for unge. De unge fortæller os bl.a., at de føler sig nærmest skræmte over at skulle vælge uddannelse. De ser det som et stort og livsafgørende valg. Det er vores hensigt at afhjælpe noget af den usikkerhed.

‘A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal‘ støtter ‘Hvad kan jeg blive?’ med 17 mio. kroner, og en hidtil uset bred kreds af aktører på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet bakker op. I den nyetablerede Alliance for Faglig Uddannelse taler vi – såvel fagforbund og arbejdsgivere som lærere, vejledere, elevorganisationer og skoleledere – om, hvordan vi kan påvirke kulturen og debatten, så vi får bedre studiemiljø på erhvervsskolerne og flere praktiske fag ind i grundskolen.