Sorg

Når man oplever markante tab såsom dødsfald, sygdom, at miste sit arbejde eller lignende, oplever mange sorg. Sorg kan vise sig både fysisk, psykisk og socialt, og sorgen ser forskellig ud fra person til person.


To spor i en sorgproces

Der findes ikke én rigtig “løsning” eller håndtering af sorg, og sorg går ikke bare over. Snarere er der tale om en sorgproces i to spor, som man vil opleve at svinge imellem.

I det ene spor arbejder man med sorgens følelser, som mærkes meget intenst. Her fylder tabet meget, og det kan være, man taler meget om savnet. Måske græder man meget eller er vred over at have mistet noget. Det kan være mange forskellige følelser og tanker, som forbinder sig til tabet.

I det andet spor handler det i stedet om den nye tilværelse uden den eller det, man har mistet. Sorgen undgås eller fornægtes, og det handler om at få den nye hverdag til at fungere.

I sorgprocessen pendulerer man mellem disse to spor, men med tiden vil sorgen komme til at fylde mindre og mindre i hverdagen.


Her kan du finde hjælp

At tale om sorg kan være udfordrende og uvant. Hvis ens nærtstående er død eller er blevet syg, kan man tale med ens familie eller venner om det. Det kan dog også være svært, da mange ikke vil gøre andre mere kede af det. Man kan også blive en del af en sorggruppe, hvor andre kender til nogle af de følelser, man selv har.


Du er altid velkommen i headspace

I headspace giver vi dig et trygt rum, hvor du kan tale om de følelser og tanker, der følger med sorgen. Vi lytter til dig, og sammen finder vi ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig i dit tempo og med respekt for dine behov og ønsker. Find dit headspace her.