Jacqueline fra headspace Roskilde


  • Jacqueline
  • 27 år
  • Tidligere frivillig mentor i headspace Roskildes projekt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rektruttering
  • Frivillig i rådgivningen i headspace Roskilde

Mentor for ung kvinde

Jeg har været mentor for en ung kvinde på 25, som var startet i den åbne rådgivning med samtaler i headspace. Da de kunne se, at det ville blive længerevarende, blev jeg tilknyttet som mentor.

Hun havde orlov fra sin uddannelse på grund af nogle sociale og personlige problemer. Målet var, at hun skulle tilbage i uddannelse eller arbejde. Sådan startede det, men det viste sig, at det ikke kun handlede om at komme tilbage til uddannelsen. Vi har været hele vejen rundt, og sammen fundet strategier for, hvordan hun skulle handle.


Med siden 2018

Jeg startede i headspace i april 2018, og blev mentor, da jeg var i fuldtidsarbejde. Det har givet mig ekstremt meget personligt. Jeg får rigtig meget igen af at være i samtalen og ved at hjælpe min mentee med at reflektere.

Vi mødtes ca. tre gange om måneden og fik bygget samtaler fuld af åbenhed og tillid i nogle rammer, som var trygge for hende.
I dag er hun tilbage på sin uddannelse. Så hun har gjort det – og det ser jeg som en succes.