Steen Albert fra headspace Roskilde


  • Steen Albert
  • 72 år
  • Pensioneret lærer, skolekonsulent og SSP-koordinator samt selvstændig ledelsesudviklingskonsulent mm.
  • Frivillig i headspace Roskilde

Vil gerne give noget tilbage

Jeg har et privilegeret liv, og jeg vil gerne give noget tilbage og have, at mine kompetencer bliver brugt. Jeg har trappet min karriere ned over de seneste fem år, og så skulle jeg finde noget meningsfyldt at fylde tiden ud med.

Jeg har altid haft unge inde i mit liv, og børn og unges situation og vilkår har altid ligget mig på sinde. Så fandt jeg headspace


Rummeligheden er vigtig

Jeg kan rigtig godt lide tilgangen og rummeligheden. Hvis et forslag er velbegrundet og gennemtænkt, så kan man understøtte de unge lidt mere håndholdt uden at gå på kompromis med headspaces værdier og principper.

Jeg har været vant til at følge unge meget tæt, så jeg er gerne mentor, hvis de unge vil have en bisidder med på kommunen, jobcenteret, ungeguiden eller måske til læge, psykiater eller lignende.


Udvikling, samarbejde og brobygning

I headspace er vi gode til kompetenceudvikling. Vi er fx i gang med at lave en hel oversigt over, hvem vi kan samarbejde med og bygge bro til, henvise de unge til etc. En planche, der skal hænge i alle vores samtalerum.

Jeg oplever, at de unge er glade for den hjælp, de får, og at de får noget ud af det. Jeg har nogle, som jeg har haft kontakt til, siden de kom i headspace for fire år siden. De ringer stadig en gang imellem.