Vi har stort fokus på læring

Vi går meget op i, at kvaliteten af vores rådgivning er i top. Derfor stiller vi store krav til os selv – både som ansatte og frivillige.

Med flere end 600 frivillige, som har mange forskellige erfaringer og kompetencer, er det en enorm opgave, som vi bl.a. løser med en fælles læringsplatform, headspace academy, lokale læringspiloter i alle headspaces og videndeling på tværs af alle headspace-centre.


academy er et læringsunivers

Viden og læring i headspace ligger i spændet fra det værdibaserede til hardcore lovgivning. Når vi som frivillige eller nyansatte starter hos headspace, får vi introuddannelse. Undervisningen er tilrettelagt i moduler, og de ligger alle i vores fælles læringsunivers, headspace academy, som består af en webside og en app.

Hvert headspace har en læringspilot, som følger med i og understøtter, at alle får gennemført alle moduler i headspace academy.


Udbredt videndeling

headspace academy er ikke kun formel viden og obligatoriske læringsmoduler. Det er også udveksling af gode idéer og inspiration til, hvordan tingene i praksis skal gøres.

Vi har som ansatte og frivillige i headspace forskellige baggrunde og erfaringer, som vi bringer ind i mødet med de unge, der søger rådgivning. En del af headspace academy er derfor også en facebookgruppe, hvor vi udveksler gode råd og tips til rådgivningsarbejdet i såkaldte læringsbegivenheder i gruppen.

Vi deler også viden og udvikler organisationen, når vi hvert andet år samler alle frivillige. Og i de lokale headspaces er der jævnligt temaaftener, sparring og supervision.


Fra temadebat til formel læring

Læringsbegivenheder arrangeres af headspaces på skift. De har altid et tema. Fx sparring eller den fysiske indretning af samtalerum. Relevante temaer fra Facebook-debatterne bliver til formel læring i headspace academy.

Indholdet producerer vi lokalt i samarbejde med academy-teamet hos sekretariatet i København. Resultatet er typisk korte film og kan handle om alt fra obligatorisk viden om anonymitet og tavshedspligt til inspiration om fx sparring eller den gode modtagelse.

På den vis bliver headspace academy et fundament for, at vores viden udvikler sig og fornyer sig. academy er et læringsrum men også et inspirationskatalog, som skal forankre headspace-kulturen.

Frivillige og ansatte har adgang til headspace academy.