Virksomheder og headspace sammen om udsatte drenge

Drenge som har for meget fravær, er i fare for at falde ud af deres uddannelse eller miste deres job. Det er målgruppen for initiativet headspace+, hvor vi arbejder sammen med virksomheder.

Måske ryger de unge mænd for meget hash, spiller for meget computer eller også går de og tænker over, hvem de er, deres identitet og ønsker for fremtiden. I hvert fald er de kommet ud af kurs.


Problemer vokser – uddannelse og job bliver svært

Vi ved – på baggrund af statistikker og samtaler – at drenge og unge mænd har lige så mange udfordringer i ungdomslivet som piger og unge kvinder. Men vi ved også, at langt færre mænd benytter vores tilbud om hjælp.

Psykisk sårbarhed hos unge begynder ofte på ungdomsuddannelserne, hvor 60 % af frafaldet skyldes psykiske problemer. På erhvervsuddannelserne er der et frafald på knap 50 %, og en fjerdedel af dem angiver psykiske problemer som årsag.

Statistikkerne fortæller fx, at drenge får lavere karakterer i grundskolen, færre drenge end piger går i gang med en ungdomsuddannelse, og knap en ud af fem unge mænd står uden en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år. På de videregående uddannelser gentager billedet sig: Her sidder flere kvinder end mænd til forelæsningerne.


Flere unge mænd i headspace

Når vi målretter en indsats for unge mænd, så gør vi det, fordi vi har set netop det problem. Og vi samarbejder med virksomheder, fordi de kan byde ind med anden viden og hjælp til de unge mænd.

Sammen kan vi tilbyde en indsats, som fx består af samtaler, rådgivning, virksomhedspraktik, uddannelsesbesøg og mentorforløb, tilrettelagt så det er målrettet dine behov.

Forudsætningen for succes er, at flere unge mænd kommer til headspace. Derfor handler headspace+ også om nye måder at kommunikere på, så vi får fat i dem.


Få mere viden om headspace+

Du kan klikke her for at læse om de mange andre initiativer, som Det Sociale Netværk har taget i samarbejde med andre organisationer, virksomheder og foreninger. Linket tager dig til Det Sociale Netværks hjemmeside. Det Sociale Netværk er foreningen bag headspace.

Hvis du vil vide mere om headspace+ og virksomhedsnetværk, så kontakt headspace Danmark ved at bruge formularen her.