Organisationer sammen mod vold i unge parforhold

Unge mænd og kvinder i alderen 16-24 år er udsat for fysisk og psykisk vold fra en partner dobbelt så ofte som befolkningen generelt. Derfor medvirker vi sammen med Dialog mod Vold samt Sex & Samfund i projektet Voldsom Kærlighed, hvor vi tilbyder hjælp med at forbygge vold og tackle følgevirkninger.


Det svære parforhold

Initiativet er målrettet unge, som har oplevet, at deres kæreste har svært ved at sætte grænser i et forhold. Er jaloux og vil have kontrol, eller måske endda er tyet til vold. Og det er målrettet unge, som selv har oplevet at blive jaloux og have svært ved at sætte grænser.

Hver tredje unge synes, at det med grænser i et parforhold er svært. Vi ved, at kærestevold er forbundet med tabu, og det kan være svært at skelne mellem, hvad der er normal adfærd og hvad der er krænkende og grænseoverskridende adfærd.


Eksperter i flok

Når vi samarbejder med organisationer som Sex & Samfund og Dialog mod Vold bliver vi stærkere. Vi bringer forskellige ekspertiser ind i samarbejdet, og vi har et fælles ønske om at skabe mere åbenhed om kærestevold, så det bliver mere legitimt at tale om og dermed også lettere at gøre noget ved det.


Partnerne i Voldsom Kærlighed

I headspace har vi mange indgange til yderligere hjælp, hvis de unge synes, at de har brug for mere end vores rådgivning. Hvis vi sammen med den unge finder ud af, at han/hun har brug for fx samtaler med en psykolog om kærestevold, så kan vi via samarbejdet i Voldsom Kærlighed henvise til psykologsamtaler eller gruppeforløb hos Dialog mod Vold.

Vores anden partner, Sex & Samfund, tilbyder telefon- og chatrådgivning, hvor de unge kan få hjælp til at bearbejde oplevelser med voldelig adfærd.

Du kan finde mere information om vores fælles initiativ på Voldsom Kærligheds hjemmeside. Du kan også kontakte headspace Danmark for mere information ved at udfylde denne formular.