Vi deler vores erfaringer globalt

headspace kom til Danmark efter australsk forbillede i 2013. Det har fra begyndelsen været en mærkesag for os, at vi deler erfaringer, viden og inspiration med resten af verden.


headspace har
bredt sig

I 2011 var unge tema for det årlige Psykiatritopmøde, som vores moder-forening Det Sociale Netværk blandt andre står bag. headspace-leder Nick Prendergast fra Melbourne i Australien præsenterede de 1.000 deltagere på topmødet for den australske ungerådgivning headspace. To år senere åbnede Foreningen Det Sociale Netværk headspace-centre seks steder i Danmark. Du kan læse mere om Det Sociale Netværk her.

Siden har vi været med til at inspirere bl.a. Island, Israel, Irland, Tyskland og Holland til at åbne deres lokalt tilpassede versioner af headspace. Fordi vi kan se, at det virker at give de unge nogen at tale med.


Rapporter fremhæver headspace Danmark

Både Nordisk Ministerråd og World Economic Forum har fremhævet headspace Danmark som et eksempel til inspiration for andre.

Nordisk Ministerråds rapport Viden, som virker i praksis handler om social innovation, hvor headspace Danmark beskrives som et eksempel på god brobygning mellem civilsamfundet og det offentlige.

World Economic Forum (WEF) har set på de dystre tal for udviklingen i unges mentale sundhed på verdensplan og vurderet initiativer for at finde dem, som rent faktisk virker for de unge. headspace Danmark er et af rapportens 16 globale eksempler. Arbejdet har nu resulteret i et internationalt framework, som du kan læse mere om her.


International headspace-konference

Australien, Storbritannien, Grønland, Island og Holland var blandt de lande, som deltagerne på verdens første internationale headspace-konference kom fra. Det foregik i København og formålet med konferencen var at udveksle erfaringer og dele best practices på tværs af landegrænserne.

Du kan læse om flere af de konferencer og topmøder, som Det Sociale Netværk/headspace Danmark står bag her. Linket tager dig til Det Sociale Netværks hjemmeside.