Få headspace til din kommune

Vores egne tal viser det. Eksterne uafhængige analyser ditto: unge i headspace føler sig set, hørt og mødt, og de oplever bedre trivsel og mindre ensomhed. Du kan læse data og forskellige eksterne analyser her.

Borgmester i Herning Kommune, Lars Krarup, om hvorfor kommunen samarbejder med headspace

Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Lægeforeningen har peget på, at headspace forebygger psykiske lidelser og forbedrer unges mentale sundhed. Sundhedsstyrelsen har fremhævet headspace som et af de åbne lavtærskeltilbud for unge, som kommunerne med fordel kan prioritere ud fra ressourcemæssige hensyn.

Det virker og kan altså betale sig at etablere et lokalt headspace. Herunder kan du læse, hvordan du får et headspace til din kommune.


headspace er et tæt samarbejde med kommunen

Det kræver et tæt samarbejde mellem kommunen og headspace Danmark at etablere et lokalt headspace.

Vi står for at rekruttere frivillige, ansætte medarbejdere, og vi sørger for den fysiske indretning og daglige drift af headspace. Kommunen skal bidrage med et årligt driftstilskud, afholde udgifter til lokaler og “udstationere” en fremskudt kommunal medarbejder nogle timer om ugen hos headspace.


headspace får fat i de unge

Vores erfaring fra kommunerne er klar: vi rådgiver og hjælper unge, inden deres problemer vokser sig store. Vi har succes med at skabe et helle for børn og unge, hvor de kan stå af og komme sig, når de er ude af kurs. headspace er et rum, hvor de unge kan åbne op for deres følelser, tvivl og tanker i trygge rammer – et sted, hvor de kan blive klogere på sig selv og vejen frem.

Vi er rådgivning og hjælp, som de unge kan bruge uden at blive en sag. Vi oplever, at de unge åbner sig, fordi headspace tilbyder uforpligtende rammer med mulighed for anonymitet. De unge kender os, og de opsøger os, før deres udfordringer bliver uoverkommelige. Det sikrer en tidlig opsporing og rettidig støtte.


Anne, fremskudt kommunal medarbejder i headspace Aabenraa fortæller om sin rolle

Vi frigiver tid og ressourcer

Flere kommuner fortæller os, at headspace ofte får fat i unge, som kommunen ikke selv har kontakt til. At headspace kan give de unge, som kommunen allerede har fat i, nogle gode supplerende samtaler. Kort sagt: vi har tid til at tale med de unge – tid, som lærere, pædagoger, skolepsykologer og andre kan have svært ved at afse. Dermed kan headspace være med til at frigive ressourcer internt i kommunen.


Frivillige ildsjæle og stærkt fællesskab

headspace opbygger et korps af frivillige lokalt. Det giver et stærkt fællesskab og et tydeligt billede af, hvad civilsamfundet kan, når det er bedst: frivillige, som brænder for at hjælpe unge, nogle med egne erfaringer eller ofte med professionelle kompetencer, kan rykke de unge på en anden måde end fagprofessionelle. De er der på en anden måde end fx en kommunalt ansat med de givne rammer og en professionel relation. Sagt med andre ord: de frivillige har ikke mål for de unge, dem sætter de unge selv.


Vi er ude blandt de unge

Vi laver udgående aktiviteter på folkeskoler, ungdomsuddannelser og andre steder, hvor børn og unge er, i hele kommunen. Vi laver fx undervisningsforløb og workshops om psykisk og social sårbarhed, mental sundhed og trivsel, afstigmatisering mv.

Aktiviteterne ‘ud af huset’- betyder, at de unge får et bedre og mere personligt kendskab til headspace – og det gør den første kontakt nemmere for den enkelte unge.


En fordel at tale om, hvordan man har det

For headspace handler besøg på skoler og andre steder om at italesætte, at livet byder på udfordringer for os alle. Vi taler om, at livet indeholder op- og nedture, at livet er fyldt med fantastiske ting og drømme, men også med bump på vejen, hvor det er naturligt at møde modstand og være i tvivl.

Vi hjælper de unge med at forstå, at det at tale om, hvordan man har det og kunne erkende sine egne grænser, er en styrke. Og vi hjælper ikke mindst de unge med redskaber, så de bedre bliver i stand til at klare hverdagens udfordringer.


headspace bygger bro

Analyser af vores rådgivningsforløb viser, at vi bygger bro til andre tilbud i omkring hver femte samtale.

headspace er ikke svaret på alt – og når vi griber til brobygning, så er det fordi, vi vurderer, at den unge har brug for noget andet eller mere, end hvad headspace kan tilbyde. Fx kan der være et behov for terapi, brug for hjælp fra kommunen, fx til botilbud eller kontanthjælp, brug for hjælp gennem den praktiserende læge mv.

Vi samarbejder tæt med organisationer, foreninger og andre tilbud lokalt såvel som nationalt. Det betyder, at vi altid har et godt kendskab til de andre tilbud, som vi kan bygge bro til for den unge. Vores nationale partnerskabsaftaler med andre civilsamfundstilbud sikrer også gensidig henvisning lokalt.

Brobygning sker altid i samråd med den unge og altid på den unges præmisser.


Halvårsrapport til kommunen

Kommunen får to gange årligt en rapport, som helt anonymt beskriver aktivitetsniveauet i headspace, årsager til at de unge henvender sig, aldersfordeling, tal for de unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked mv.


Kontakt headspace Danmark

For flere oplysninger om samarbejde med headspace skal du skrive eller ringe til headspace Danmark: info@headspace.dk eller tlf. 50 846 846

headspace samarbejder med en lang række kommuner, regioner og andre civilsamfundsorganisationer. Du kan se, hvem vores samarbejdspartnere er ved at klikke her. Linket tager til dig til hjemmesiden for Det Sociale Netværk, som er organisationen bag headspace.