Anerkendende menneskesyn

Vi arbejder grundlæggende ud fra et anerkendende menneskesyn. Det betyder, at vi er optaget af at møde de unge, som kommer for at få rådgivning i headspace, som ligeværdige mennesker, som har deres helt egne og særlige forudsætninger for at føle, som de gør, og for at have synspunkter og motiver til at handle.


Vi lytter og dømmer aldrig

Anerkendelse handler om at kunne lytte og rumme de unges identitet, uden at de unge bliver vurderet eller bedømt. Det er kort sagt vigtigt, at de unge føler sig set, hørt og forstået.


Vi møder unge netop dér, hvor de er i livet

Og vi:

  • forsøger at forstå de unge ud fra deres egne oplevelser og forståelser af sig selv
  • møder de unge åbent og nysgerrigt med en interesse for hele deres livssituation
  • ser de unge som eksperter i eget liv
  • tror på relationen som en virkningsfuld mekanisme, som kan skabe forandring.