headspaces værdier

headspace står på værdier, som vi forventer at alle kender og handler i overensstemmelse med, når de er på arbejde som både ansatte og frivillige i headspace.


Vi er nogen at tale med

De unge kommer frivilligt i headspace for at tale om deres problemer og udfordringer. Vi er frivillige i rådgivningen. Den dobbelte frivillighed skaber et særligt bånd og giver plads til mødet mellem mennesker.


Vi arbejder på de unges præmisser

De unge er eksperter i eget liv. De bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi møder den unge med nysgerrighed, respekt og omsorg, og vi lytter fordomsfrit. Vi bruger den tid, som den unge har brug for.


Intet er for stort eller småt

Alle unge kan komme i headspace – uanset graden af mistrivsel og problemstilling. Vi bygger bro til andre tilbud, hvis den unge har brug for mere eller andet end det medmenneskelige møde.


Vi arbejder på tværs og handler i fællesskab

Vi samarbejder med kommune, region og lokale virksomheder og foreninger for at styrke de unges mentale trivsel. Vi samarbejder for at hjælpe, før deres problemer vokser sig for store, og for at sikre, at de hurtigt får den rette hjælp.


Vores arbejdsgange er til gavn for unge

Enhver beslutning – lige fra fysisk indretning af et headspace-center til administration af rådgivningen – skal være til gavn for de unge. Vi understøtter en nem, hurtig og ubureaukratisk adgang til hjælp og rådgivning.