headspaces værdier

headspace står på værdier, som vi forventer at alle kender og handler i overensstemmelse med, når de er på arbejde som både ansatte og frivillige i headspace. Læs om dem her.

De unge kommer frivilligt i headspace for at tale om deres problemer og udfordringer. Vi er frivillige i rådgivningen. Den dobbelte frivillighed skaber et særligt bånd og giver plads til mødet mellem mennesker.

De unge er eksperter i eget liv. De bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi møder den unge med nysgerrighed, respekt og omsorg, og vi lytter fordomsfrit. Vi bruger den tid, som den unge har brug for.

Alle unge kan komme i headspace – uanset graden af mistrivsel og problemstilling. Vi bygger bro til andre tilbud, hvis den unge har brug for mere eller andet end det medmenneskelige møde.

Vi samarbejder med kommune, region og lokale virksomheder og foreninger for at styrke de unges mentale trivsel. Vi samarbejder for at hjælpe, før deres problemer vokser sig for store, og for at sikre, at de hurtigt får den rette hjælp.

Enhver beslutning – lige fra fysisk indretning af et headspace-center til administration af rådgivningen – skal være til gavn for de unge. Vi understøtter en nem, hurtig og ubureaukratisk adgang til hjælp og rådgivning.

Vi er nogen at tale med

De unge kommer frivilligt i headspace for at tale om deres problemer og udfordringer. Vi er frivillige i rådgivningen. Den dobbelte frivillighed skaber et særligt bånd og giver plads til mød