Mental sundhed er trivsel

På linje med verdenssundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen opfatter vi mental sundhed som en tilstand af trivsel, hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber.


Sundhed er mere end fravær af sygdom

Det er vigtigt, fordi vi dermed gør op med, at sundhed udelukkende handler om fravær af sygdom. For os handler det om at understrege, at det ikke kun er biologiske og psykologiske men også sociale og miljømæssige faktorer, som spiller en vigtig rolle for et menneskes mentale sundhed.

Sagt på en anden måde…

Ting som; en positiv selvopfattelse, positive sociale relationer og deltagelse i fællesskaber kan fx fremme et menneskes mentale sundhed. Mens dårlig fysisk sundhed, lavt selvværd og fattigdom fx kan være risikofaktorer.