facade
headspace Odense

Jernbanegade 3, 4. sal
5000 Odense

Kontakt:

Ring til os på 53 73 30 04

Skriv til os her

Send en sms gratis til os på 1403
- husk at starte din besked med hs odense

Åbningstider:

Mandag til torsdag
kl. 11-18

Mød os

Her kan du se og læse lidt om de medarbejdere, du kan møde i headspace Odense.

Du vil også møde en masse frivillige – de er selve grundlaget for headspace. Vi er flere end 600 frivillige og du kan møde nogle af dem her og læs mere om, hvordan du selv kan blive frivillig her


Sebastian Gjerlufsen, centerchef

e-mail: sg@headspace.dk / tlf: 31314842

Sebastian har det overordnede ansvar for headspace i Odense. Som ung kan du ikke tale med Sebastian, da hans opgave blandt andet er at sørge for, at medarbejdere og frivillige hele tiden er klædt på til at hjælpe bedst muligt. 

Sebastian har altid haft hjerterum for sårbare unge, og derfor arbejder han i headspace. Det er vigtigt for Sebastian, at alle unge har en mulighed for at få hjælp, hvis de har brug for det, uanset om problemet er stort eller småt

Sebastian kan godt lide hyldeblomstsaft blandet med mælk…


Anne, ungerådgiver

Anne er ungerådgiver i headspace Odense, hvor hun har samtaler med unge sammen med frivillige og derudover arbejder hun med ansættelse, uddannelse og oplæring af frivillige.

Anne arbejder i headspace, fordi alle indimellem har brug for nogen at tale med og hun synes, at det er enormt vigtigt, at alle unge skal have et sted at gå hen med deres tanker og bekymringer – uden at det koster noget eller at de skal passe ind i en bestemt kasse.

Anne er dårlig til langt de fleste paratvidensspil – medmindre kategorierne er Disney eller Matador.


Line, fremskudt kommunal medarbejder

Line arbejder til dagligt med beskæftigelsesindsatser for udsatte ledige unge i Odense Kommune og er ungerådgiver i headspace Odense. Line underviser bl.a. på holdforløb, der træner og styrker de unges personlige og sociale kompetencer.

Line er særligt optaget af at motivere sårbare børn og unge til at finde vej i livet, og hjælpe dem med at få øje på egne potentialer og opnå succes. Line har selv været frivillig i headspace under sit studie, så hun har en god indsigt i, hvad det det vil sige at være frivillig ungerådgiver.

Line er vildt bange for fugle.


Bente, fremskudt regional medarbejder 

Bente bidrager med sin psykiatriske viden og erfaring og deler glad og gerne ud til frivillige og lønnede medarbejdere. Bente har også samtaler med unge med psykiatrinære problemstillinger, blandt andet for at afklare, om de har behov for henvisning til psykiatrien. Hun er ansat i børne- og ungdomspsykiatrien Odense.

Bente arbejder i headspace, fordi hun synes, det er vigtigt at forebygge, at almene ungdomsproblemer udvikler sig til alvorlig mistrivsel eller psykiatrisk lidelse. Hun er optaget af, at de unge får den rette hjælp, uden at de kommer til at se sig selv som offer eller som syg.

Bente kan bedre lide at gå og cykle op ad bakker end ned ad bakker.


Sille, fremskudt kommunal medarbejder

Når Sille ikke er i headspace, har hun sin daglige gang på CSD Odense (Center for socialpsykiatriske dagtilbud), hvor hun støtter svært sindslidende borgere i at opnå sine mål og drømme, opleve øget livskvalitet og selvstændighed samt komme sig helt eller delvist fra sindslidelsen.

Sille mener, at alle børn og unge skal have nogen, de kan gå til og tale med om ALT. Nogle som lytter, støtter og minder dem om, at de er helt okay, som de er. Nogle som kan hjælpe dem med at finde fodfæste, mod og glæde i en til tider turbulent verden – uanset hvad turbulensen drejer sig om for det enkelte individ.

Sille bliver altid meget skuffet over sit hår, når hun har været ved frisøren – og har derfor nu klippet og farvet sit eget hår gennem 15 år. 


Peer, fremskudt kommunal medarbejder

Du kan møde Peer i headspace om torsdagen. De øvrige dage arbejder han i Odense Kommune, hvor han er del af kommunens psykologteam, hvor han har samtaler  med teenagere, som har problemer som fx angst, depression, stress og ensomhed. 

I headspace detager Peer i samtaler med unge. Han er især med, hvis vi har samtaler med unge, som viser symptomer på mere alvorlig mistrivsel og ved mistanke om psykopatologi.

Han er også rigtig god til at tage samtaler, når vi sammen vurderer, at din familie skal inddrages i samtalerne. Han har prøvet at sparre med rigtig mange forældre – og han er virkelig god til det.