Afdækning i headspace-samtalen

I samtalens afdækningsfase lærer vi den unge og hans/hendes udfordringer at kende. Nogle gange ved de unge ikke, hvorfor de er kommet, eller hvad der præcist nager dem, men vi får indblik i de forskellige sammenhænge, som den unge indgår i. Og endelig skal afdækningen give den unge mulighed for at få sagt tingene højt – vi sørger for at se, høre og forstå den unge.


Den unges perspektiv

Vi afdækker ved at undersøge den unges perspektiv. Vi anerkender, at den unge er ekspert i sit eget liv. Vi er nysgerrige og gennemfører samtalen på den unges præmisser. Vi tager med andre ord udgangspunkt i, hvor de er. Og så parkerer vi vores forforståelser og lytter aktivt. Vi bruger de unges sprog.


Spørgsmål og afdækning

Vi afdækker de forskellige arenaer, som den unge bevæger sig i. Fx arbejde, venner, familie, skole, fritid og interesser. Ved at spørge ind til de forskellige sammenhænge, den unge indgår i, får vi en masse information, som kan spore os ind på den unges (mis)trivsel.