Forandring i headspace-samtalen

De unge, som kommer i headspace, har ofte et ønske om forandring. Det er målet for vores rådgivning at hjælpe hver enkelt ung med at tænke på sin situation på flere og nye måder.


Hvad er forandring?

Vi forstår forandring meget bredt. For nogle kan dét at fortælle andre, at de har det svært, være en stor forandring. Forandringen kan også være meget lille og tage lang tid. En ting er sikkert: forandring igangsættes i samtalen, men den skal udleves mellem samtalerne ude i den unges virkelighed.


At skabe forandringer

Vi hjælper den unge til at få øje på eller sætte ord på sine ressourcer og oplevelser af at lykkes med noget. Derigennem giver vi den unge mod til at tage fat på at lave forandringer i sit liv – uanset hvad de kommer med i headspace.


Bliv medlem – og vær med til at gøre en forskel!