Kontaktetablering i headspace-samtalen

Vi etablerer en god kontakt i en samtale ved at vise den unge, at vi forstår hans/hendes problemstilling, bekymring og tanker, og at vi anerkender det.


Samtaleteknikker

Vi etablerer kontakten med forskellige samtaletekniker. Fx ved at holde øjenkontakt, etablere og benytte et fælles sprog, gøre brug af kropssprog og sørge for, at omgivelserne i samtalerummet er trygge


Sætter rammen

Vi sætter desuden en ramme for samtalen – vi fortæller, hvem vi er, og hvad vi kan hjælpe med. Desuden forklarer vi, at vi er to til stede, fordi vi på den måde kan få flere perspektiver på det, vi hører.


Styring af samtalen

Kontaktetableringen handler om at styre samtalen, hvis der er behov for det. Vi kan så at sige køre bilen, men den unge bestemmer, hvor vi skal hen.

Vi bruger teknikker som metakommunikation, altså at snakke om snakken. Fx hvor vi skal hen i dag? Og undervejs ved fx at spørge den unge, om vi er på rette vej? Og til slut, giver metakommunikation os en mulighed for at spørge ind til, hvordan turen var.


Spejling

Som rådgivere lærer vi også, hvordan vi kan bruge spejling. Altså at give tilbage på det, vi som rådgivere hører i samtalen, og fortælle den unge, hvordan vi forstår det