headspace virker, viser data og eksterne analyser

Vi har siden 2013 rådgivet mere end 50.000 unge og afholdt næsten 95.000 individuelle samtaler. Det giver os en unik viden om, hvordan de unge har det. Herunder kan du læse lidt om, hvad de unge fortæller os.

Eksterne konsulenter: headspace virker!

I 2019 analyserede Rambøll Management Consulting headspace på opdrag fra Sundheds- og Ældreministeriet. Rambølls rapport beskriver blandt andet, at unge i headspace i høj grad føler sig set, hørt og forstået, og at de føler sig godt tilpas i den måde, ungerådgiveren taler med dem.

Det sociale Netværks hjemmeside kan du også dykke ned i flere af de eksterne analyser, der er lavet af headspace og andre initiativer, som Det Sociale Netværk står bag.

headspace: de unge mistrives og er ensomme

Vi spørger systematisk de unge, som vi møder i headspace, hvordan de har det. Fx spørger vi til deres trivsel, hvordan de har haft det de seneste to uger. Herunder ser du et udsnit af data fra besvarelserne, hvor alle børn og unge er helt anonyme.

Udsnit af data fra 11.466 unges vurdering af egen generelle trivsel. Data er indsamlet fra slut 2017-2019

I 2020 har vi som alle andre været udfordret af corona-pandemien. I headspace har vi gennemført rådgivning online, og centrene i hele Danmark har været lukket. Vi har data fra 700 børn og unge, der besvarede vores spørgeskema i de første måneder af 2020.

Billedet af mistrivsel og ensomhed bliver desværre bekræftet:

  • 53% føler sig ensomme
  • 60% har lavere livstilfredshed end gennemsnitsdanskeren
  • 62% af de unge viser tegn på generel mistrivsel
  • 34% har væsentligt lavere trivsel end gennemsnitsdanskeren
  • 24% oplever, at de på intet tidspunkt eller kun lidt af tiden har været glade og i godt humør.
  • 48% oplever, at de på intet tidspunkt eller kun lidt af tiden har været friske og udhvilet.