Nyhed: 16. marts 2023

headspace og DGI Storkøbenhavn skaber plads til flere unge i idrætsforeningerne

headspace og DGI Storkøbenhavn går sammen om at skabe bedre trivsel for unge med støtte fra Bikubenfonden. Initiativet ”Nybegynderne” skal gøre det lettere for idrætsforeninger at tage imod unge senstartere, der savner fællesskabet i idrætten, og som ikke nødvendigvis har erfaringer med sig fra tidligere idrætsdeltagelse.

”I Bikubenfonden er vi optaget af, hvordan fællesskaber på tværs af unge på kanten og andre unge kan styrke begge parter. Derfor ser vi et stort potentiale i, at vi i samarbejde med DGI og headspace skaber en ramme, hvor unge på kanten og andre unge mødes på lige fod om et fælles tredje, nemlig det at være nye til en idrætsaktivitet. På fodboldbanen eller i håndboldhallen er alle lige om at være nybegyndere,” siger Jakob Schjørring, chef for socialområdet i Bikubenfonden.

Mange unge kender formentlig til, at de gik til en idræt som børn, men at de stoppede som en konsekvens af, at træningsmængden og -kravene steg i takt med alderen. Samtidig ser vi en gruppe unge, som oplever stigende mistrivsel, og som kunne have stor gavn af et bredt, favnende fællesskab.

“Det handler om, at gøre plads til flere unge i idrætsforeningerne som savner fællesskabet i hverdagen eller bare gerne vil starte til noget nyt som ung, uden at have prøvet idrætten tidligere. På den måde bliver idrætsforeningen rammen om de unges fællesskaber på tværs af erfaringsbaggrund,” siger projektleder Kirstine Sejr hos DGI Storkøbenhavn.

Projektet Nybegynderne vil imødekomme det ved at ruste foreninger til at tage bedre imod unge, der i en relativt sen alder gerne vil dyrke idræt med andre i et uforpligtende fællesskab – ofte uden forudsætninger for at være på et bestemt niveau. Det er ungerådgivere fra headspace, der står for at henvise den unge til et nybegynderhold i en lokal idrætsforening.

Projektet har også en målsætning om at opsamle større viden om målgruppen af unge, der mistrives, samt de rammer for idrætstilbud, som foreningerne kan stille til rådighed for at skabe et fundament for bedre mental sundhed.

“Vi ved, at det at føle sig som en del af et fællesskab er en beskyttende faktor for børn og unges trivsel. Vi håber, at dette læringsprojekt kan skaffe værdifuld viden om, hvordan fremtidens fællesskaber i foreningslivet skal se ud, så de kan rumme børn og unge på tværs af deres idrætserfaringer og niveau af trivsel,” siger Rasmus Thorborg Stage, Centerchef i headspace København og Gentofte.

“I headspace ser vi mange unge, som har svært ved relationer og ikke mindst at komme ind i nye fællesskaber. Vi håber derfor med dette projekt også at blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe unge godt ind i nye fællesskaber og bygge bro til gode tiltag i kommunerne,” siger Mette Refslund Søndergaard, Centerchef i headspace Hvidovre og Rødovre.

Fakta

  • Partnere på projekt Nybegynderne er rådgivningstilbuddet headspace, DGI Storkøbenhavn og Bikubenfonden, der støtter indsatserne med 2,11 millioner.
  • Hovedformålet for partnerne er at få læring om, hvordan nybegynderhold for unge i idrætsforeninger kan bidrage til større trivsel blandt unge, samt hvordan indsatsen gøres bæredygtig i flere foreninger og headspace-centre efter projektperioden.
  • Projektet løber i to år fra 1. marts 2023 til 28. februar 2025.

Flere nyheder