Helt simpelt – vi er nogen at tale med

headspace er kort og godt nogen at tale med


Intet er for stort eller småt, og rådgivningen er gratis, anonym og uforpligtende for alle unge mellem 12-25 år. Der er ingen ventetid, og alt foregår på dine præmisser.

I headspace kan du tale om alt. Intet er forkert, og vi er klar til at lytte og tale om lige præcis det, der fylder hos dig.

Du kan være helt anonym – og vi passer på dig

Anonym rådgivning

Når du kontakter headspace ved vi ikke, hvem du er, uanset om du chatter, sms’er eller møder op i et headspace-center. Alle oplysninger om dig er gemt væk.

Hvis det er vigtigt for dig at være anonym, behøver du ikke at opgive dit fulde navn, hvor du bor, eller hvor du går i skole. Det vigtigste for os er, at du kommer og taler med os og ikke går med dine tanker selv.

Desuden har vi tavshedspligt, så alt, hvad du fortæller, bliver mellem os. Vi deler aldrig din historie med andre uden for headspace.

Brobygning til andre tilbud

headspace er ikke et behandlingstilbud men et samtaletilbud. Vi ved, at ofte er gode samtaler nok, men i et ud af syv rådgivningsforløb er der behov for, at vi brobygger til andre tilbud. Det kan fx være til andre frivillige organisationer, til behandlingstilbud eller mere specialiserede tilbud.

Når vi brobygger til andre tilbud, kan du opleve, at du må opgive din anonymitet. Det er for at vi kan sikre, at du får den rigtige hjælp. Det sker kun, hvis du er enig.

Frivillige ungerådgivere

headspace er et civilsamfundstilbud, og det betyder, at mange af ungerådgiverne er frivillige, der alle brænder for at gøre en forskel for dig.

De frivilliges baggrunde og livshistorier er forskellige, og alle kommer med både personlige og faglige kompetencer.

Alle frivillige har gennemført en rådgivningsuddannelse i headspace, så de er klædt på til at støtte, vejlede og hjælpe dig med det, som du har behov for at tale om.

Vi tror på, at du selv bedst ved, hvad du har brug for. Ungerådgiverne hjælper dig på vej ved at stille alle de rigtige spørgsmål og ved at hjælpe dig med at finde svarene.

I headspace har vi underretningspligt

Hvis du er under 18 år og fortæller os noget, som gør os særligt bekymrede, er vi forpligtede til at sige det videre til kommunen.

Det kan fx være, hvis du fortæller, at du er udsat for vold, har selvmordstanker, eller hvis dine forældre drikker og derfor ikke kan passe ordentligt på dig.

Vi gør aldrig noget, uden at du får det at vide, og vi passer på dig hele vejen.

Anonym rådgivning

Når du kontakter headspace ved vi ikke, hvem du er, uanset om du chatter, sms’er, skriver en e-mail eller møder op i et headspace-center. Alle oplysninger om dig er gemt væk.

Hvis det er vigtigt for dig at være anonym, behøver du ikke at opgive dit fulde navn, hvor du bor, eller hvor du går i skole. Det vigtigste for os er, at du kommer og taler med os og ikke går med dine tanker selv.

Desuden har vi tavshedspligt, så alt, hvad du fortæller, bliver mellem os. Vi deler aldrig din historie med andre uden for headspace.

Brobygning til andre tilbud

headspace er ikke et behandlingstilbud men et samtaletilbud. Vi ved, at ofte er gode samtaler nok, men i et ud af fem rådgivningsforløb er der behov for, at vi brobygger til andre tilbud. Det kan fx være til andre frivillige organisationer, til behandlingstilbud eller mere specialiserede tilbud.

Når vi brobygger til andre tilbud, kan du opleve, at du må opgive din anonymitet. Det er for at vi kan sikre, at du får den rigtige hjælp. Det sker kun, hvis du er enig.

Frivillige ungerådgivere

headspace er et civilsamfundstilbud, og det betyder, at mange af ungerådgiverne er frivillige, der alle brænder for at gøre en forskel for dig.

De frivilliges baggrunde og livshistorier er forskellige, og alle kommer med både personlige og faglige kompetencer.

Alle frivillige har gennemført en rådgivningsuddannelse i headspace, så de er klædt på til at støtte, vejlede og hjælpe dig med det, som du har behov for at tale om.

Vi tror på, at du selv bedst ved, hvad du har brug for. Ungerådgiverne hjælper dig på vej ved at stille alle de rigtige spørgsmål og ved at hjælpe dig med at finde svarene.

I headspace har vi underretningspligt

Hvis du er under 18 år og fortæller os noget, som gør os særligt bekymrede, er vi forpligtede til at sige det videre til kommunen.

Det kan fx være, hvis du fortæller, at du er udsat for vold, har selvmordstanker, eller hvis dine forældre drikker og derfor ikke kan passe ordentligt på dig.

Vi gør aldrig noget, uden at du får det at vide, og vi passer på dig hele vejen.

Hvad er en samtale i headspace?

I headspace kan du komme med alt det, du bærer rundt på. Det betyder også, at vi spænder bredt over emner og problemer, som unge kommer med. Det stiller store krav til vores ungerådgivere, der alle bliver grundigt uddannet i samtaleteknikker baseret på headspaces samtalemodel.

Vi har et fælles fagligt fundament og en metode, som vi bruger, når vi rådgiver. Sådan sikrer vi, at vi møder unge på samme måde, uanset om du dukker op hos headspace i Hjørring eller Hvidovre.

Vi rådgiver ud fra et anerkendende menneskesyn, hvor vi møder en ung som et ligeværdigt menneske, som har sine helt egne og særlige forudsætninger for at føle, som han eller hun gør, og for at have synspunkter og motiver til at handle. Vi lytter – og vi dømmer aldrig. Vi møder dig, der hvor du er i dit liv.

Kom så ofte, du har lyst. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange eller hvor ofte du kan få en samtale i headspace. Vi kan aftale en ny tid med det samme, eller du kan sende en sms, ringe eller dukke op, når du har lyst.

Kom alene eller tag en ven med. Det er helt okay at tage en ven, søster, mor, nabo eller alt derimellem med i headspace. Det er også lige gyldigt, om du før har været til psykolog eller stadig går til psykolog eller får hjælp andre steder fra. ALLE er velkomne.

headspaces værdier

headspace er bygget på fælles værdier, som vi forventer, at alle kender og handler i overensstemmelse med, når de er på arbejde som både ansatte og frivillige i headspace.

Vi er nogen at tale med

De unge kommer frivilligt i headspace for at tale om deres problemer og udfordringer. Vi er frivillige i rådgivningen. Den dobbelte frivillighed skaber et særligt bånd og giver plads til mødet mellem mennesker.

Vi arbejder på de unges præmisser

De unge er eksperter i eget liv. De bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi møder den unge med nysgerrighed, respekt og omsorg, og vi lytter fordomsfrit. Vi bruger den tid, som den unge har brug for.

Intet er for stort eller småt

Alle unge kan komme i headspace – uanset graden af mistrivsel og problemstilling. Vi bygger bro til andre tilbud, hvis den unge har brug for mere eller andet end det medmenneskelige møde.

Vi arbejder på tværs og handler i fællesskab

Vi samarbejder med kommune, region og lokale virksomheder og foreninger for at styrke de unges mentale trivsel. Vi samarbejder for at hjælpe, før deres problemer vokser sig for store, og for at sikre, at de hurtigt får den rette hjælp.

Vores arbejdsgange er til gavn for unge

Enhver beslutning – lige fra fysisk indretning af et headspace-center til administration af rådgivningen – skal være til gavn for de unge. Vi understøtter en nem, hurtig og ubureaukratisk adgang til hjælp og rådgivning.

headspaces værdier

headspace er bygget på fælles værdier, som vi forventer, at alle kender og handler i overensstemmelse med, når de er på arbejde som både ansatte og frivillige i headspace.

Vi er nogen at tale med

De unge kommer frivilligt i headspace for at tale om deres problemer og udfordringer. Vi er frivillige i rådgivningen. Den dobbelte frivillighed skaber et særligt bånd og giver plads til mødet mellem mennesker.

Vi arbejder på de unges præmisser

De unge er eksperter i eget liv. De bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi møder den unge med nysgerrighed, respekt og omsorg, og vi lytter fordomsfrit. Vi bruger den tid, som den unge har brug for.

Intet er for stort eller småt

Alle unge kan komme i headspace – uanset graden af mistrivsel og problemstilling. Vi bygger bro til andre tilbud, hvis den unge har brug for mere eller andet end det medmenneskelige møde.

Vi arbejder på tværs og handler i fællesskab

Vi samarbejder med kommune, region og lokale virksomheder og foreninger for at styrke de unges mentale trivsel. Vi samarbejder for at hjælpe, før deres problemer vokser sig for store, og for at sikre, at de hurtigt får den rette hjælp.

Vores arbejdsgange er til gavn for unge

Enhver beslutning – lige fra fysisk indretning af et headspace-center til administration af rådgivningen – skal være til gavn for de unge. Vi understøtter en nem, hurtig og ubureaukratisk adgang til hjælp og rådgivning.

Akkreditering af headspace Danmark

I headspace arbejder vi hele tiden på at blive bedre til det, vi laver. Derfor har vi været igennem en akkrediteringsproces, som netop stiller skarpt på kvaliteten af vores tilbud.

headspaces face-to-face-rådgivning er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark, og det betyder, at rådgivningen har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt vores tilbud lever op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud.

Akkrediteringen er et kvalitetsstempel af vores rådgivende arbejde i headspace og dermed også en stor anerkendelse og et kæmpe skulderklap til vores ungerådgivere – både lønnede og frivillige, og vores kommunale og regionale medarbejdere, som alle hver dag gør deres bedste for at sikre, at unge føler sig mødt og hjulpet godt på vej.

Dette kvalitetsstempel betyder, at både unge og samarbejdspartnere kan have tillid til, at vi yder den rådgivning, som vi siger, vi gør.

headspaces samtalemodel

I headspace følger alle rådgivningssamtaler den samme model, der sikrer den bedst mulige samtale med fokus på at etablere kontakt, afdække den unges problemstillinger og derigennem komme nærmere den unges muligheder for at skabe forandring.

Vi etablerer en god kontakt i en samtale ved at vise den unge, at vi forstår hans/hendes problemstilling, bekymring og tanker, og at vi anerkender det.

Det gør vi gennem:

Samtaleteknikker: Vi etablerer kontakten med forskellige samtaletekniker. Fx ved at holde øjenkontakt, etablere og benytte et fælles sprog, gøre brug af kropssprog og sørge for, at omgivelserne i samtalerummet er trygge.

Sætter rammen: Vi sætter en ramme for samtalen – vi fortæller, hvem vi er, og hvad vi kan hjælpe med. Desuden forklarer vi, at vi altid er to ungerådgivere til stede, fordi vi på den måde kan få flere perspektiver på det, vi hører.

Styring af samtalen: Kontaktetableringen handler om at styre samtalen, hvis der er behov for det. Vi kan så at sige ’køre bilen’, men den unge bestemmer, hvor vi skal hen.

Vi bruger teknikker som metakommunikation; altså at snakke om snakken. Fx hvor vi skal hen i dag? Og undervejs ved fx at spørge den unge, om vi er på rette vej? Og til slut giver metakommunikation os en mulighed for at spørge ind til, hvordan turen var.

Spejling: Som rådgivere lærer vi også, hvordan vi kan bruge spejling. Altså at give tilbage på det, vi som rådgivere hører i samtalen, og fortælle den unge, hvordan vi forstår det.

I samtalens afdækningsfase lærer vi den unge og hans/hendes udfordringer at kende. Nogle gange ved den unge ikke, hvorfor han/hun er kommet, eller hvad der præcist nager, men vi får indblik i de forskellige sammenhænge, som den unge indgår i. Og endelig skal afdækningen give den unge mulighed for at få sagt tingene højt – vi sørger for at se, høre og forstå den unge.

Det gør vi gennem:

Den unges perspektiv: Vi afdækker ved at undersøge den unges perspektiv. Vi anerkender, at den unge er ekspert i sit eget liv. Vi er nysgerrige og gennemfører samtalen på den unges præmisser. Vi tager med andre ord udgangspunkt i, hvor han/hun er. Og så parkerer vi vores forforståelser og lytter aktivt. Vi bruger den unges eget sprog.

Spørgsmål og afdækning: Vi afdækker de forskellige arenaer, som den unge bevæger sig i. Fx arbejde, venner, familie, skole, fritid og interesser. Ved at spørge ind til de forskellige sammenhænge, den unge indgår i, får vi en masse information, som kan spore os ind på den unges (mis)trivsel.

De unge, som kommer i headspace, har ofte et ønske om forandring. Det er målet for vores rådgivning at hjælpe hver enkelt ung med at tænke på sin situation på flere og nye måder.

Det tager fat på:

Hvad er forandring?: Vi forstår forandring meget bredt. For nogle kan det at fortælle andre, at de har det svært, være en stor forandring. Forandringen kan også være meget lille og tage lang tid. En ting er sikkert; forandring igangsættes i samtalen, men den skal udleves mellem samtalerne ude i den unges virkelighed.

At skabe forandringer: Vi hjælper den unge til at få øje på eller sætte ord på sine ressourcer og oplevelser af at lykkes med noget. Derigennem giver vi den unge hen imod til at tage fat på at lave forandringer i sit liv – uanset hvad de kommer med i headspace.

Fokus på sparring og supervision

Der er altid to rådgivere med til en samtale, så vi sikrer, at der er to sæt ører, der kan lytte, og to mennesker, der kan støtte den unge.

De frivillige ungerådgivere modtager sparring med en kvalificeret tredjepart fra headspace efter alle samtaler. Sparringen sikrer at rådgivningssamtalerne er gode og støtter op om den enkelte ungerådgivers refleksion.

I sparringen taler vi derfor både om selve samtalen, fx om headspace er det rette tilbud til den unge, og samtidig er der også plads til at tale om udfordringer, usikkerheder og tvivl, og hvilke veje man kan gå. Vi videndeler på tværs af centrene og gør brug af hinandens kompetencer.

Alle ungerådgivere i headspace får supervision, der skaber både lærings- og udviklingsmuligheder, og den rummer samtidig også et kontrol- og vurderingsaspekt. Supervisionen er med til at sikre, at udfordringer, refleksioner og overvejelser valideres og kvalificeres.

Det betyder også, at hver enkelt ungerådgiver får mulighed for at udvikle sig. Samtidig giver supervisionen ungerådgiverne mulighed for at arbejde med de oplevelser, der kan være i rådgivningsarbejdet med de unge, samt den virkning og effekt, rådgivningsarbejdet kan have på rådgiverne.

Fokus på uddannelse

Vi går meget op i at lære af hinanden. Alle i headspace får undervisning i fx lovgivning og samtaleteknik. Hvad er tavshedspligt fx? Hvad er underretningspligt? Hvordan møder vi en ung i headspace? Hvordan sikrer vi, at vores samtaler bliver gode, så vi får en god kontakt og kan tale trygt sammen? Hvordan sikrer vi, at vi understøtter brobygning til andre tilbud for unge, hvis de har behov for andet og mere end headspace.

Vi sikrer, at vi hele tiden lærer via vores interne læringsportal, headspace academy. Der har vi fokus på både obligatorisk undervisning og udveksling af best practices.

Fokus på brobygning

Vi laver brobygning, når den unge har behov for mere eller andet end headspace. Det er derfor en stor del af arbejdet i alle headspace-centrene at kende og holde kontakt til andre tilbud i kommunalt og regionalt regi og til andre frivillige organisationer.

Mange centre har faste, fremskudte kommunale og regionale medarbejdere tilknyttet, der kan inddrages i samtalerne med unge.

Du kan her se en oversigt over organisationer i Danmark, der tilbyder rådgivning til unge, der har brug for støtte.

Fokus på sparring og supervision

Der er altid to rådgivere med til en samtale, så vi sikrer, at der er to sæt ører, der kan lytte, og to mennesker, der kan støtte den unge.

De frivillige ungerådgivere modtager sparring med en kvalificeret tredjepart fra headspace efter alle samtaler. Sparringen sikrer at rådgivningssamtalerne er gode og støtter op om den enkelte ungerådgivers refleksion.

I sparringen taler vi derfor både om selve samtalen, fx om headspace er det rette tilbud til den unge, og samtidig er der også plads til at tale om udfordringer, usikkerheder og tvivl, og hvilke veje man kan gå. Vi videndeler på tværs af centrene og gør brug af hinandens kompetencer.

Alle ungerådgivere i headspace får supervision, der skaber både lærings- og udviklingsmuligheder, og den rummer samtidig også et kontrol- og vurderingsaspekt. Supervisionen er med til at sikre, at udfordringer, refleksioner og overvejelser valideres og kvalificeres.

Det betyder også, at hver enkelt ungerådgiver får mulighed for at udvikle sig. Samtidig giver supervisionen ungerådgiverne mulighed for at arbejde med de oplevelser, der kan være i rådgivningsarbejdet med de unge, samt den virkning og effekt, rådgivningsarbejdet kan have på rådgiverne.

Fokus på uddannelse

Vi går meget op i at lære af hinanden. Alle i headspace får undervisning i fx lovgivning og samtaleteknik. Hvad er tavshedspligt fx? Hvad er underretningspligt? Hvordan møder vi en ung i headspace? Hvordan sikrer vi, at vores samtaler bliver gode, så vi får en god kontakt og kan tale trygt sammen? Hvordan sikrer vi, at vi understøtter brobygning til andre tilbud for unge, hvis de har behov for andet og mere end headspace.

Vi sikrer, at vi hele tiden lærer via vores interne læringsportal, headspace academy. Der har vi fokus på både obligatorisk undervisning og udveksling af best practices.

Fokus på brobygning

Vi laver brobygning, når den unge har behov for mere eller andet end headspace. Det er derfor en stor del af arbejdet i alle headspace-centrene at kende og holde kontakt til andre tilbud i kommunalt og regionalt regi og til andre frivillige organisationer.

Mange centre har faste, fremskudte kommunale og regionale medarbejdere tilknyttet, der kan inddrages i samtalerne med unge.

Du kan her se en oversigt over organisationer i Danmark, der tilbyder rådgivning til unge, der har brug for støtte.