Gode samtaler er ofte nok

I headspace er intet for stort eller for småt. Det betyder, at de unge henvender sig med problemstillinger eller tanker, som er meget brede både i forhold til emne og omfang. Det stiller store krav til vores rådgivere, som vi uddanner grundigt i headspaces samtalemodel, som du kan lære mere om på denne side. Vi er blandt andet fået akkreditering hos RådgivningsDanmark.


To rådgivere i alle samtaler

Vi er altid to rådgivere i den afdækkende samtale med en ung. Det sætter os i stand til at perspektivere det, vi hører, og giver os mulighed for at skabe et rum, hvor den medmenneskelige samtale kommer i fokus.

De frivillige ungerådgivere modtager sparring med en kvalificeret tredjepart fra headspace efter alle samtaler. Sparringen har til formål at kvalitetssikre rådgivningssamtalerne og støtte op om den enkelte frivilliges refleksion. I sparringen berøres derfor både selve samtalen, fx om headspace er det rette tilbud til den unge, samtidig med der også er plads til at tale om udfordringer, usikkerheder og tvivl og hvilke veje, man kan gå.


Du kan også chatte med os

Du kan være 100% anonym, når du chatter med os, og det er helt gratis.

Chatten er er ligesom headspace-centrene for dig, som har brug for at få vendt dine tanker og følelser, og det som fylder meget i dit hoved. Vi er her, hvis du savner én, der lytter, og vi hjælper også gerne med at finde den rette hjælp andre steder, hvis der er brug for det.

En chatsamtale varer typisk mellem en halv til en hel time, men det kan variere. Derfor kan der til tider være ventetider, men vores dygtige frivillige arbejder hårdt for at nå alle, som ønsker en samtale.

Da vi skiftes til at chatte, er det ikke muligt at spørge efter specifikke medarbejdere, men vi kan garantere at ligegyldigt, hvem du taler med, så er du anonym, og vi vil altid forsøge at hjælpe dig så godt som muligt.

Vi påbegynder ikke nye samtaler en halv time, før chatten lukker for at sikre, at der er tid nok til at have ordentlige samtaler.

Ved akutte og livstruende situationer vil vi henvise til egen læge eller 112, ellers vil vi se os nødsaget til at gå på kompromis med anonymiteten for at hjælpe dig bedst muligt.


Obligatorisk supervision

Alle rådgivere i headspace får supervision.

Supervisionen i headspace har til formål både at skabe lærings- og udviklingsmuligheder, men rummer samtidig også et kontrol- og vurderingsaspekt. Supervisionen er således med til at sikre, at udfordringer, refleksioner og overvejelser – særligt i forhold til rådgivningssamtalerne – valideres og kvalificeres. På denne måde er supervisionen med til at kvalificere rådgivningsarbejdet, da supervisionen kan udvikle den enkelte ungerådgiver. Samtidig giver supervisionen rådgiverne mulighed for at arbejde med de oplevelser, der kan være i rådgivningsarbejdet med de unge, samt den virkning og effekt, rådgivningsarbejdet kan have på rådgiverne.


Brobygning til andre tilbud

Vi er ikke et behandlingstilbud, men et sted, hvor de unge har nogen at tale med. Vores erfaringer viser, at ofte er gode samtaler nok, men i ca. et ud af fem rådgivningsforløb er der behov for, at vi brobygger til andre tilbud. Det kan fx være til andre frivillige organisationer, til behandlingstilbud eller mere specialiserede tilbud.

Vi laver brobygning, når den unge har behov for mere eller andet end headspace. Det er derfor en stor del af arbejdet i alle headspace-centrene at kende og holde kontakt til andre tilbud i såvel kommunalt og regionalt regi som i andre frivillige organisationer.


Vores headspace-samtalemodel

Vores rådgivning følger en model, som du kan se herunder. Hvis du klikker på de enkelte dele af modellen, vil du kunne læse mere om, hvordan vi i en samtale arbejder med at etablere kontakt, afdække den unges problemstillinger og derigennem kommer nærmere den unges muligheder for at skabe forandring.


SAMTALEMODEL, DER FØRER VIDERE

Kontakt

Vi etablerer en god kontakt i en samtale ved at vise den unge, at vi forstår hans/hendes problemstilling

LÆS MERE

Afdækning

Vi lærer den unge og hans/hendes udfordringer at kende. Nogle gange ved de unge ikke, hvad der præcist nager dem

LÆS MERE

Forandring

Det er målet for vores rådgivning at hjælpe hver enkelt ung med at tænke på sin situation på flere og nye måder.

LÆS MERE

Bliv medlem – og vær med til at gøre en forskel!