Samarbejd med headspace

Sammen står vi stærkere

Ved fælles hjælp kan vi langt bedre støtte og vejlede unge

I headspace gør vi hver dag en forskel for børn og unge i vores mange centre, og vi sætter stor pris på de mange samarbejder vi har.

For os vejer det tungt, at vi kan gøre strategi til konkret handling, og vores forskellige partnervirksomheder har viden, kompetencer og ressourcer, som de kan bringe i spil i vores fælles projekter for bedre mental trivsel blandt børn og unge.

 

Få headspace til din kommune

Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Lægeforeningen har peget på, at headspace forebygger psykiske lidelser og forbedrer unges mentale sundhed. Sundhedsstyrelsen har fremhævet headspace som et af de åbne lavtærskeltilbud for unge, som kommunerne med fordel kan prioritere ud fra ressourcemæssige hensyn.

Det virker og kan betale sig at etablere et lokalt headspace.

headspace er et tæt samarbejde med kommunen

Det kræver et tæt samarbejde mellem kommunen og headspace Danmark at etablere et lokalt headspace.

Vi står for at rekruttere frivillige, ansætte medarbejdere, og vi sørger for den fysiske indretning og daglige drift af headspace. Kommunen skal bidrage med et årligt driftstilskud, afholde udgifter til lokaler og “udstationere” en fremskudt kommunal medarbejder nogle timer om ugen hos headspace. Bliv klogere på, hvordan et headspace-center bliver til her.

headspace får fat i unge

Vores erfaring fra kommunerne er tydelig: Vi rådgiver og hjælper unge, inden deres problemer vokser sig store. Vi har succes med at skabe et helle for børn og unge, hvor de kan stå af og komme sig, når de er ude af kurs. headspace er et rum, hvor de unge kan åbne op for deres følelser, tvivl og tanker i trygge rammer – et sted, hvor de kan blive klogere på sig selv og vejen frem.

Vi er rådgivning og hjælp, som de unge kan bruge uden at ‘blive en sag’. Vi oplever, at de unge åbner sig, fordi headspace tilbyder uforpligtende rammer med mulighed for anonymitet. De unge kender os, og de opsøger os, før deres udfordringer bliver uoverkommelige. Det sikrer en tidlig opsporing og rettidig støtte. Læs mere om rådgivningen hos headspace her.

Vi frigiver tid og ressourcer

Flere kommuner fortæller os, at headspace ofte får fat i unge, som kommunen ikke selv har kontakt til. At headspace kan give de unge, som kommunen allerede har fat i, nogle gode supplerende samtaler. Kort sagt: Vi har tid til at tale med unge – tid, som lærere, pædagoger, skolepsykologer og andre kan have svært ved at afse. Dermed kan headspace være med til at frigive ressourcer internt i kommunen.

 

Få headspace til din kommune

Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Lægeforeningen har peget på, at headspace forebygger psykiske lidelser og forbedrer unges mentale sundhed. Sundhedsstyrelsen har fremhævet headspace som et af de åbne lavtærskeltilbud for unge, som kommunerne med fordel kan prioritere ud fra ressourcemæssige hensyn.

Det virker og kan betale sig at etablere et lokalt headspace.

headspace er et tæt samarbejde med kommunen

Det kræver et tæt samarbejde mellem kommunen og headspace Danmark at etablere et lokalt headspace.

Vi står for at rekruttere frivillige, ansætte medarbejdere, og vi sørger for den fysiske indretning og daglige drift af headspace. Kommunen skal bidrage med et årligt driftstilskud, afholde udgifter til lokaler og “udstationere” en fremskudt kommunal medarbejder nogle timer om ugen hos headspace. Bliv klogere på, hvordan et headspace-center bliver til her.

headspace får fat i unge

Vores erfaring fra kommunerne er tydelig: Vi rådgiver og hjælper unge, inden deres problemer vokser sig store. Vi har succes med at skabe et helle for børn og unge, hvor de kan stå af og komme sig, når de er ude af kurs. headspace er et rum, hvor de unge kan åbne op for deres følelser, tvivl og tanker i trygge rammer – et sted, hvor de kan blive klogere på sig selv og vejen frem.

Vi er rådgivning og hjælp, som de unge kan bruge uden at ‘blive en sag’. Vi oplever, at de unge åbner sig, fordi headspace tilbyder uforpligtende rammer med mulighed for anonymitet. De unge kender os, og de opsøger os, før deres udfordringer bliver uoverkommelige. Det sikrer en tidlig opsporing og rettidig støtte. Læs mere om rådgivningen hos headspace her.

Vi frigiver tid og ressourcer

Flere kommuner fortæller os, at headspace ofte får fat i unge, som kommunen ikke selv har kontakt til. At headspace kan give de unge, som kommunen allerede har fat i, nogle gode supplerende samtaler. Kort sagt: Vi har tid til at tale med unge – tid, som lærere, pædagoger, skolepsykologer og andre kan have svært ved at afse. Dermed kan headspace være med til at frigive ressourcer internt i kommunen.

Frivillige ildsjæle og stærkt fællesskab

headspace opbygger et korps af frivillige lokalt. Det giver et stærkt fællesskab og et tydeligt billede af, hvad civilsamfundet kan, når det er bedst: Frivillige, som brænder for at hjælpe unge, nogle med egne erfaringer eller ofte med professionelle kompetencer, kan rykke unge på en anden måde end fagprofessionelle. De er der på en anden måde end fx en kommunalt ansat med de givne rammer og en professionel relation. Sagt med andre ord: De frivillige har ikke mål for de unge, dem sætter de unge selv.

Vi er ude blandt unge

Vi laver udgående aktiviteter på folkeskoler, ungdomsuddannelser og andre steder, hvor børn og unge er, i hele kommunen. Vi laver fx undervisningsforløb og workshops om psykisk og social sårbarhed, mental sundhed og trivsel, afstigmatisering mv.

Aktiviteterne ‘ud af huset’ betyder, at unge får et bedre og mere personligt kendskab til headspace – og det gør den første kontakt nemmere for den enkelte unge. Se, hvordan du kan booke headspace her.

En fordel at tale om, hvordan man har det

For headspace handler besøg på skoler og andre steder om at italesætte, at livet byder på udfordringer for os alle. Vi taler om, at livet indeholder op- og nedture, at livet er fyldt med fantastiske ting og drømme, men også med bump på vejen, hvor det er naturligt at møde modstand og være i tvivl.

Vi hjælper de unge med at forstå, at det at tale om, hvordan man har det, og kunne erkende sine egne grænser, er en styrke. Og vi hjælper ikke mindst unge med redskaber, så de bedre bliver i stand til at klare hverdagens udfordringer.

headspace bygger bro

Analyser af vores rådgivningsforløb viser, at vi bygger bro til andre tilbud i omkring hver femte samtale.

headspace er ikke svaret på alt – og når vi griber til brobygning, så er det, fordi vi vurderer, at den unge har brug for noget andet eller mere, end hvad headspace kan tilbyde. Fx kan der være et behov for terapi, brug for hjælp fra kommunen, fx til botilbud eller kontanthjælp, brug for hjælp gennem den praktiserende læge mv.

Vi samarbejder tæt med organisationer, foreninger og andre tilbud lokalt såvel som nationalt. Det betyder, at vi altid har et godt kendskab til de andre tilbud, som vi kan bygge bro til for den unge. Vores nationale partnerskabsaftaler med andre civilsamfundstilbud sikrer også gensidig henvisning lokalt.

Brobygning sker altid i samråd med den unge og altid på den unges præmisser.

Halvårsrapport til kommunen

Kommunen får to gange årligt en rapport, som helt anonymt beskriver aktivitetsniveauet i headspace, årsager til at unge henvender sig, aldersfordeling, tal for unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked mv.

Få et indblik i viden fra headspace her

Kontakt headspace Danmark

For flere oplysninger om samarbejde med headspace skal du skrive til headspace Danmark.

Skriv til os på info@detsocialenetvaerk.dk
eller kontakt os her

Inkludér headspace i din virksomheds CSR-arbejde

Gennem et partnerskab kan headspace være med til at skabe mening for dine medarbejdere, kunder og relationer, samtidig med at I som virksomhed tager aktivt ansvar for mental sundhed blandt børn og unge.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om et samarbejde

Organisationer og NGO’er: Vi bliver stærkere sammen

Både lokalt og nationalt skaber vi initiativer sammen med andre organisationer og NGO’er. Vores mange samarbejder er kilde til ny viden, kompetencer og ressourcer til gavn for psykisk og socialt sårbare børn og unge.

Læs mere om vores forskellige initiativer her og kampagner her

Initiativer, der gør en forskel

I enkelte initiativer dykker vi ned i helt konkrete problemstillinger, hvor vi bidrager med vores viden og samtidig klæder vores ungerådgivere godt på til samtaler med unge om bestemte emner.

I et andet initiativ er det valg af job og uddannelse og forebyggelse af frafald fra uddannelser, der er i fokus gennem ’Hvad Kan Jeg Blive?’.

Vi samarbejder også landets stifter i initiativet ’mindU’, som sætter psykisk og social sårbarhed på skemaet i konfirmationsforberedelseslokaler i hele landet.