Sådan bliver et headspace-center til

Sådan bliver et headspace-center til

headspace er et samarbejde

headspace er et landsdækkende tilbud om gratis rådgivning til børn og unge med 28 centre fordelt på mere end en fjerdedel af landets kommuner. Det betyder samtidigt, at headspace nu er tilgængeligt i kommuner, som repræsenterer mere end 50 procent af alle landets børn og unge i alderen 12-25 år – blandt andet fordi, der er headspace-centre i landet store studiebyer.

Men hvordan bliver et lokalt headspace-center egentlig til? Det kan du blive klogere på herunder. Vi tager dig med på en lynhurtig guidet tur fra den første kontakt mellem headspace Danmark og en kommune, og til der står et nyt lokalt headspace-center klar til at tage imod børn og unge.

Step 1 – Et samarbejde opstår

Opstarten for samarbejdet om et nyt headspace-center er unikt for hver kommune.

Nogle centre er blevet til, fordi headspace Danmark har kontaktet en bestemt kommune, da det har givet god mening at starte et lokalt headspace op lige netop her.

Andre samarbejder er blevet skabt, fordi en kommune selv har kontaktet headspace Danmark med ønsket om at få et lokalt headspace i deres kommune. Bliv klogere på hvordan man kan samarbejde med headspace her

Step 2: Hvem gør hvad og hvordan?

Det første spadestik til et nyt, lokalt headspace-center er udarbejdelsen af en samarbejdsaftale.

Her bliver økonomien lagt fast, hvor kommunen dækker omkring 50 pct. af udgifterne til et center – driftsstøtte, drift af lokalerne mv., staten dækker omkring 30 pct. af udgifterne, og de sidste omkring 20 pct. dækkes af tilskud fra private fonde og virksomheder, der ønsker at støtte arbejdet med mistrivsel blandt børn og unge.

Step 3: Medarbejdere; frivillige og fastansatte

headspace er et civilsamfundstilbud.

Det vil blandt andet sige, at langt hovedparten af rådgiverne i centrene er frivillige. Kombinationen af både frivillige og lønnet personale giver en sikker og stabil drift af de enkelte headspace-centre – hvilket også er nødvendigt i arbejdet med sårbare børn og unge.

Hvert center ledes af en centerchef, et antal lønnede ungerådgivere og synlighedsmedarbejdere og en masse dedikerede frivillige. Der er også kommunale medarbejdere tilknyttet hvert headspace, og i flere regioner er der tilknyttet fremskudte regionale medarbejdere fra psykiatrien.

Step 4: De frivillige er den vigtigste del af headspace

De mange hundrede frivillige rådgivere i headspace-centrene rundt om i landet er hjørnestenen i rådgivningstilbuddet.

headspace fungerer som et supplement til de mange andre rådgivningstilbud, der findes rundt om i kommuner og regioner. Og det, der gør headspace specielt, er samarbejdet på tværs af civilsamfund, kommune og region. Ingen andre civilsamfundstilbud har som headspace fremskudte kommunale og regionale medarbejdere integreret i den daglige drift over hele landet.

Børn og unge kan komme i headspace med alt. Intet er for stort, og intet er for småt. Det betyder, at de unge, som måske ikke helt ved, hvorfor de har ondt i livet, kan starte i headspace. Her bliver de mødt, hørt og rådgivet. Det hjælper omkring 80 procent af alle børn og unge i headspace. I omkring hver femte samtale brobygger ungerådgiverne til andre – mere relevante – tilbud i kommunalt eller regionalt regi, hvis det giver mening for den pågældende unge.

Alle nye frivillige kommer til en ansættelsessamtale, så vi finder de rette personer, der skal rådgive i centrene. De deltager i et introforløb, hvor de bliver uddannet og klædt på til mødet med børn og unge. Der sidder altid to rådgivere med til en samtale, og de deltager begge i sparring efter hver endt samtale. Alt dette sikrer, at børn og unge modtager kompetent rådgivning i hvilket som helst headspace-center over hele landet. headspace blev i juni 2020 akkrediteret af RådgivningsDanmark, som det største frivillige rådgivningstilbud hidtil.

Læs mere om, hvordan du kan blive frivillig her

Step 5: Åbning af et nyt center og masser af synlighed

Når alt er faldet på plads, kan dørene slås op til et nyt lokalt center. Det sker ofte med en åbningsreception med deltagelse af borgmesteren.

Medarbejdere og frivillige i headspace-centret sørger også for at skabe en masse synlighed omkring centret og dets tilbud ved at besøge skoler, uddannelsesinstitutioner, relevante virksomheder og andre i lokalsamfundet, der kan være med til at øge kendskabet til centret. Læs mere om, hvordan du booker headspace til oplæg og workshops her

Vi udgiver hvert år en årsrapport for headspace på nationalt plan, ligesom hvert samarbejdskommune får en årsrapport for deres center. Du kan finde mere viden om headspace og børn og unges mentale trivsel her