Akkreditering af headspace Danmark

Akkreditering af headspace Danmark

headspace er akkrediteret af RådgivningsDanmark

I headspace arbejder vi hele tiden på at blive bedre til det, vi laver. Derfor har vi været igennem en akkrediteringsproces, som netop stiller skarpt på kvaliteten af vores tilbud.

headspaces face-to-face-rådgivning er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. Det betyder, at rådgivningen har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt vores tilbud lever op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud.

Alle vores face-to-face-rådgivninger i hele Danmark er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel af vores rådgivende arbejde i headspace og dermed også en stor anerkendelse og et kæmpe skulderklap til vores frivillige, kommunale og regionale medarbejdere, samt vores ungerådgivere, som alle hver dag gør deres bedste for at sikre, at unge føler sig mødt og hjulpet godt på vej.

Vi er meget stolte af, at vores rådgivning har fået kvalitetsstemplet.

Akkrediteringsprocessen har gjort os klogere på os selv. Vi har som organisation et fælles værdisæt og fagligt ståsted, som sikrer, at man som ung bliver mødt af den samme rådgivning, lige meget om man møder ind i headspace Fredericia eller headspace Hvidovre. Vi har et ens koncept, som sikrer genkendelighed. Vi vidensdeler på tværs af centrene og gør brug af hinandens kompetencer.

Man skal som ung og samarbejdspartner have tillid til, at vi yder den rådgivning, som vi siger, vi gør. Dette er akkrediteringen et bevis på.

Du kan læse mere om RådgivningsDanmarks akkreditering her

headspace vægter viden højt

headspace er det største, landsdækkende forebyggende og mentalt sundhedsfremmende civilsamfundstilbud for unge mellem 12-25 år, som oplever udfordringer relateret til deres mentale sundhed.

Alle samtaler i headspace er anonyme, men vores analyseenhed opsamler løbende data om, hvem der bruger headspace, hvad der optager unge i dag, og hvordan vores samtaletilbud hjælper og støtter unge for at opnår bedre mental trivsel.

Det betyder, at vi funderer vores tilbud på et løbende datagrundlag, der giver os et unikt og værdifuldt indblik i unges mentale trivsel.

Vi bruger vores viden og data til at skabe det bedste rådgivningstilbud til børn og unge, formidle vores viden ud til gavn og nytte for andre og for at kunne inspirere og opstarte nye initiativer, der kan arbejde for mental sundhedsfremme målrettet børn og unge.