Nyhed: 6. marts 2023

Mental trivsel på skoleskemaet til national Trivselsdag

DRs ’P3 Mission: Hvad gør dig glad’ går i 2023 i luften med et vigtigt budskab: Der skal meget mere fokus på unges mentale trivsel.

Torsdag den 9. marts sættes missionen i gang med ’Operation: Ha’ det godt’ – en national trivselsdag, hvor P3 sammen med alle landets ungdomsuddannelser vil finde konkret løsninger på, hvordan vi vender skuden og baner vejen for en ungdom med styrket mental trivsel.

Som en af samarbejdspartnerne på operationen, ser headspace Danmark frem til at bakke op om denne vigtige mission sammen med Ungdommens Røde Kors, Girl Talk og ABC for Mental Trivsel.

’Operation: Ha’ det godt’ danner rammen om en hel dag, hvor alle landets unge på ungdomsuddannelserne taler om mental trivsel, og hvad der skal til, hvis de skal have det godt – både på klasse-, skole- og samfundsniveau.

headspace Danmark støtter op om dagen og faciliterer workshops om mental trivsel, hvor alle 28 headspace-centre er til stede på skoler i hele landet.

Unge sidder med løsningen

Hos headspace Danmark er vi glade for, at P3 Missionen har valgt at fremhæve mental trivsel i hele 2023, og at vi kan bakke op om missionen som partner.

”Der er ingen tvivl om, at det gør en stor forskel, når P3 sætter debatten i gang om unges trivsel, og ikke mindst når der bliver lagt op til, at der skal findes løsninger sammen med unge. Det positive udgangspunkt i ’P3 Missionen: Hvad gør dig glad’ lægger op til dialog og samtale med unge om, hvordan vi kan inspirere til og normalisere emnet mental trivsel – og ikke kun tale om alle konsekvenserne”, siger Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

Gennem utraditionelle, overraskende og sjove metoder vil P3’s platforme og events rette blikket mod handlinger, der kan gøre en konkret forskel for unges trivsel.

Missionen skal inspirere og normalisere emnet mental trivsel – uden løftede pegefingre eller tabuisering. Der er brug for at styrke unges viden om emnet, og der skal samtidigt rettes et kritisk blik mod de samfundsstrukturer, der kan stå i vejen for den mentale trivsel.

DR har med P3 Missionen og i samarbejde med missionens partnere mulighed for at sprede viden om, hvordan vi sammen med unge skaber konkret forandring for unge i dag. Det ser headspace Danmark frem til at være en del af i 2023.

LÆS MERE om P3 MISSIONEN og Operation: Ha’ det godt her

Flere nyheder