headspace er mere end rådgivning

Vi skaber nye initiativer, når vi ser et behov

headspace er i konstant udvikling. Vi lærer vi hele tiden mere og nyt om unge, og når vi oplever nye tendenser eller problemstillinger blandt unge, så handler vi på det behov.

Som en del af headspace har vi igennem årene skabt flere nye initiativer – enten med en direkte tilknytning til headspace, eller som selvstændige initiativer i tæt samarbejde med andre organisationer, foreninger, virksomheder og myndigheder.

Hjælp til unge i deres valg af uddannelse og job

Hvad kan jeg blive?‘ er et online univers, hvor unge kan undersøge egne kompetencer, motivation og interesser for job og uddannelse, og på den baggrund blive guidet frem til konkrete forslag til uddannelse. Universet er gratis at bruge, frit tilgængeligt og indeholder flere end 240 erhvervsuddannelser

På sitet er mere end 240 specialer beskrevet af unge til unge, så de bliver konkrete og attraktive. Det centrale og unikke i ‘Hvad kan jeg blive?’ er, at alt er skabt af unge: Mange hundrede unge er med til at designe og forme indhold, og flere tusinde bliver løbende tilknyttet bl.a. for at fortælle om lige nøjagtig deres uddannelse.

Initiativet er støttet af A.P. Møller Fonden samt en lang række af arbejdsmarkedets parter: Industriens Fond, HK, 3F, Fødevareforbundet NNF og Dansk Metal, Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening.

Læs mere på hvadkanjegblive.dk

Problemer vokser i tavshed

Unge På Vej er et fortællerkorps, hvor unge tager rundt og fortæller om deres egne erfaringer med en vanskelig og udfordrende ungdomstid. De er eller har selv været psykisk sårbare, eller de er pårørende til en, der er psykisk sårbar. De fortæller om, hvordan de har lært af deres erfaringer, og hvad der skal til for trives mentalt og passe på sin psykiske sundhed.

Fortællerkorpset er mere end ‘bare’ personlige historier. De unge taler også om, hvordan man kan gribe det an, når man selv, eller nogen tæt på en, går igennem en særlig svær tid.

Formålet er at italesætte psykisk sårbarhed på en måde, så det ikke bare handler om tunge lidelser og diagnoser, men så der også kommer fokus på de problemer, som de fleste slås med.

Unge på Vej holder oplæg i i hele Danmark.

Læs mere om Unge på Vej her

MindU har én mission: at skabe åbenhed om mental trivsel. Mange unge har svært ved at tale om problemerne, når de har det dårligt. Det er ikke altid lige nemt at tale med sine venner, lærere eller familie.

Når mindU rykker ud til konfirmationsforberedelse bliver der skabt et nyt rum for at tale om mental sundhed. For det er okay at have det dårligt og have følelser som usikkerhed, ensomhed, mindreværd, stress, præstationsangst og lignende.

Workshop om følelser og mental trivsel

Konfirmander har i præsten en anden voksenautoritet end lærer og forælder at spille op imod. Talen om tro og følelser – både de svære og de umiddelbare – får en ny dimension hos præsten.

mindU er gratis og består af workshop og undervisningsmateriale.

Workshop

Med workshoppen sætter vi spot på de følelser, tanker og den sårbarhed, som følger med det at være ung. Det hele formidles af unge fra Unge På Vej og tager udgangspunkt i deres personlige erfaringer.

Workshoppen varer minimum to undervisningslektioner og består bl.a. af oplæg fra unge, gode råd, refleksion og diskussion samt dilemmaspil.

Undervisningsmateriale

Anden del af forløbet er et undervisningsmateriale til henholdsvis folkekirken og folkeskolen med forslag til, hvordan begge parter på hver sin måde kan arbejde videre med mental sundhed og trivsel.

Læs mere om mindU her, hvor du også finder UNDERVISNINGSMATETRIALET