headspace er mere end rådgivning

Vi skaber nye initiativer, når vi ser et behov

headspace er i konstant udvikling. Vi lærer vi hele tiden mere og nyt om unge, og når vi oplever nye tendenser eller problemstillinger blandt unge, så handler vi på det behov.

Som en del af headspace har vi igennem årene skabt flere nye initiativer – enten med en direkte tilknytning til headspace, eller som selvstændige initiativer i tæt samarbejde med andre organisationer, foreninger, virksomheder og myndigheder.

Hjælp til unge i deres valg af uddannelse og job

Hvad kan jeg blive?‘ er et online univers, hvor unge kan undersøge egne kompetencer, motivation og interesser for job og uddannelse, og på den baggrund blive guidet frem til konkrete forslag til uddannelse. Universet er gratis at bruge, frit tilgængeligt og indeholder flere end 240 erhvervsuddannelser

På sitet er mere end 240 specialer beskrevet af unge til unge, så de bliver konkrete og attraktive. Det centrale og unikke i ‘Hvad kan jeg blive?’ er, at alt er skabt af unge: Mange hundrede unge er med til at designe og forme indhold, og flere tusinde bliver løbende tilknyttet bl.a. for at fortælle om lige nøjagtig deres uddannelse.

Initiativet er støttet af A.P. Møller Fonden samt en lang række af arbejdsmarkedets parter: Industriens Fond, HK, 3F, Fødevareforbundet NNF og Dansk Metal, Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening.

Læs mere på hvadkanjegblive.dk

Problemer vokser i tavshed

Unge På Vej er et fortællerkorps, hvor unge tager rundt og fortæller om deres egne erfaringer med en vanskelig og udfordrende ungdomstid. De er eller har selv været psykisk sårbare, eller de er pårørende til en, der er psykisk sårbar. De fortæller om, hvordan de har lært af deres erfaringer, og hvad der skal til for trives mentalt og passe på sin psykiske sundhed.

Fortællerkorpset er mere end ‘bare’ personlige historier. De unge taler også om, hvordan man kan gribe det an, når man selv, eller nogen tæt på en, går igennem en særlig svær tid.

Formålet er at italesætte psykisk sårbarhed på en måde, så det ikke bare handler om tunge lidelser og diagnoser, men så der også kommer fokus på de problemer, som de fleste slås med.

Unge på Vej holder oplæg i i hele Danmark.

Læs mere om Unge på Vej her

Mental sundhed på skemaet i skolerne

Skolen for Mental Sundhed er et projekt, som fem headspace-centre deltager i: Aabenraa, Billund, Herlev, Odense og Rødovre. De arbejder sammen med lokale grundskoler om at skabe bedre rammer for at forbedre elevernes mentale sundhed i grundskolen.

Projektet udmønter sig forskelligt, men det er fælles, at initiativerne skal forbedre den mentale sundhed for de deltagende elever, og så skal projektet også munde ud i et idékatalog, som alle skoler kan finde inspiration i.

På tværs af de lokalt definerede indsatser er der et tema, som går igen i Skolen for Mental Sundhed: Behovet for fællesskab. Alt for ofte er fællesskaber i skolen dysfunktionelle, og desværre ofte druknet i mobning og karakterpres, som er nogle af de helt store ting, der sætter fællesskaber under pres.

Organisationer går sammen mod vold i unge parforhold

Unge mænd og kvinder i alderen 16-24 år er udsat for fysisk og psykisk vold fra en partner dobbelt så ofte som befolkningen generelt. Derfor medvirker vi sammen med Dialog mod Vold samt Sex & Samfund i projektet Voldsom Kærlighed, hvor vi tilbyder hjælp med at forbygge vold og tackle følgevirkninger.

Initiativet er målrettet unge, som har oplevet, at deres kæreste har svært ved at sætte grænser i et forhold. Er jaloux og vil have kontrol, eller måske endda er tyet til vold. Og det er målrettet unge, som selv har oplevet at blive jaloux og have svært ved at sætte grænser.

Når vi samarbejder med organisationer som Sex & Samfund og Dialog mod Vold bliver vi stærkere. Vi bringer forskellige ekspertiser ind i samarbejdet, og vi har et fælles ønske om at skabe mere åbenhed om kærestevold, så det bliver mere legitimt at tale om og dermed også lettere at gøre noget ved det.

Læs mere på voldsomkaerlighed.dk

Projektet er afsluttet.

Virksomheder og headspace sammen om udsatte drenge

Drenge som har for meget fravær, er i fare for at falde ud af deres uddannelse eller miste deres job. Det er målgruppen for initiativet headspace+, hvor vi arbejder sammen med virksomheder.

Måske ryger de unge mænd for meget hash, spiller for meget computer eller også går de og tænker over, hvem de er, deres identitet og ønsker for fremtiden. I hvert fald er de kommet ud af kurs.

Vi ved – på baggrund af statistikker og samtaler – at drenge og unge mænd har lige så mange udfordringer i ungdomslivet som piger og unge kvinder. Men vi ved også, at langt færre mænd benytter vores tilbud om hjælp.

Når vi målretter en indsats for unge mænd, så gør vi det, fordi vi har set netop det problem. Og vi samarbejder med virksomheder, fordi de kan byde ind med anden viden og hjælp til de unge mænd.

Sammen kan vi tilbyde en indsats, som fx består af samtaler, rådgivning, virksomhedspraktik, uddannelsesbesøg og mentorforløb, tilrettelagt så det er målrettet dine behov.

Forudsætningen for succes er, at flere unge mænd kommer til headspace. Derfor handler headspace+ også om nye måder at kommunikere på, så vi får fat i dem.

Projektet er afsluttet, og du kan finde projektevakueringen her

Samarbejde om trivsel til fodbold

I samarbejde med energivirksomheden Total og Det Obelske Familiefond har vi taget kampen op mod mistrivsel i sportsklubber. Vi udvikler aktiviteter og metoder til at forebygge ensomhed og mobning blandt unge spillere i tre fodboldklubber: AaB, KB og EfB.

Vores mål er at brede erfaringerne ud til andre klubber og mere landsdækkende nå ud til de unge, deres trænere, holdledere og forældre med budskabet om, hvor vigtigt det er at trives mentalt – også til sport.

Vi samarbejder med fodboldklubberne, fordi vi gerne vil gøre spillere på ungdomsholdene mere robuste. De unge skal trives bedre, og vi hjælper med at gøre det nemmere for dem at tale om det, de synes er svært, og at håndtere udfordringer, svære tanker og sårbarhed.

Projektet er afsluttet, og du kan finde projektevakueringen her