Nyhed: 3. marts 2023

Kun sammen kan kommuner og civilsamfund løfte unges mentale mistrivsel

I headspace Danmark er vi glade for, at endnu et projekt viser, at en tidlig og hurtig indsats over for børn og unge i mental mistrivsel virker. Det er konklusionen på projektet ”Sammen på sporet,” som Social- og Boligstyrelsen har kørt igennem de seneste fire år i ni kommuner, og som nu er implementeret i otte kommuner.

Hos headspace er vi naturligvis glade for, hvis man i kommunerne arbejder endnu mere intensivt med en tidlig og hurtig indsats for børn og unge. Det virker nemlig at sætte tidligt ind, når man skal forebygge mistrivsel. Det har vi bevist gennem 10 år i vores arbejde landet over. Og vi samarbejder allerede i dag med de nye kommunale tilbud.

Jo flere, der støtter op om at bekæmpe børn og unges mistrivsel, jo bedre. Men det er også vigtigt at slå fast, at offentlige tilbud skal gå hånd i hånd med civilsamfundet. Der er ikke offentlig økonomi og kvalificeret arbejdskraft nok til at overtage det arbejde, som civilsamfundet udfører – og faktisk vil det allerede i dag være vanskeligt at indføre sådan et tilbud i hele landet samtidig med, at civilsamfundstilbud rækker ud til andre grupper af unge, end det offentlige kan.

”Det gælder om at bruge de knappe resurser rigtigt og samtidig bruge de gode erfaringer fra civilsamfundet. I Helsingør Kommune har vores version af ”Sammen på sporet” i regi af ”Ungeværftet” formået at hjælpe mange lokale unge med tungere problemstillinger. Samtidig har headspace Helsingør taget sig af den bredere skare af unge i mistrivsel. Ungeværftet og headspace samarbejder godt og brobygger ofte til hinanden. Det viser, at de her udfordringer kun kan løses i forpligtende partnerskaber mellem kommuner og civilsamfund,” siger Benedikte Kiær, formand for Det Sociale Netværk og borgmester i Helsingør Kommune, der er en af de kommuner, som har været med i projektet.

Siden begyndelsen af 2013 har headspace samlet set på landsplan rådgivet godt 75.000 unge via face-to-face-rådgivning, chat- og videorådgivning. Derudover har headspace været i kontakt med flere end 286.000 børn og unge igennem udgående oplæg og synlighedsaktiviteter, fx på skoler og ungdomsuddannelser.

headspace har, som det eneste civilsamfundstilbud i Danmark, både regionale og kommunale medarbejdere integreret i den daglige drift landet over. Det sikrer en hurtig og nem brobygning for de unge i headspace, som har brug for mere end headspace. Vores erfaring gennem de seneste ti år er dog også, at mange af de unge, vi ser i headspace, af den ene eller anden årsag ikke ønsker at benytte sig af de kommunale tilbud på området.

”Når jeg var initiativtager til Det Sociale Netværk/headspace Danmark, var det netop fordi, at der er opgaver som løses bedre i civilsamfundet end i det offentlige, simpelthen fordi det er ”det offentlige”. Mange unge ønsker ikke at blive en ”sag i kommunen”, og den gruppe når man ikke, uanset, hvordan man strikker et kommunalt tilbud sammen. Derfor er vi også meget stolte over, at det kommende kommunale tilbud til børn og unge skal ske med kobling til lokale civilsamfundstilbud herunder headspace, som der står i psykiatriaftalen,” siger Poul Nyrup Rasmussen, stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/headspace Danmark.

Flere nyheder