Nyhed: 6. februar 2023

Ny rapport: Samarbejde med Psykiatrien hjælper unge mere effektivt

I headspace er der et særligt samarbejde med psykiatrien i udvalgte regioner, hvor faste psykiatrisygeplejersker bruger en del af deres arbejdstid fysisk i det lokale headspace center, som såkaldte fremskudte medarbejdere.

Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden har, for at forbedre deres indsats for børn og unge med mental mistrivsel, valgt at fokusere på tværsektorielt samarbejde, hvor samtlige headspace-centre i regionen har en fremskudt psykiatrimedarbejder, der kommer helt tæt på rådgivningstilbuddets unge.

Samarbejdet sikrer løbende dialog mellem ungerådgiverne i headspace og de fremskudte medarbejdere fra psykiatrien, der hjælper med at spotte børn og unge, der har brug for mere hjælp, end der kan tilbydes i headspace. For eksempel hvis de unge skal i behandling i psykiatrien.

Det sikrer, at regionerne tidligere får øje på børn og unge, der har brug for behandling, så de unge ikke blot går og får det værre.

En ny rapport Analyse af fremskudte psykiatrimedarbejdere i headspace – En tværsektoriel indsats for børn og unge med mental mistrivsel fremhæver, at samarbejdet mellem headspace og de fremskudte psykiatrimedarbejdere gør det lettere for unge at trappe op (og ned) mellem forskellige indsatser, hvilket bidrager til løsningen af en række udfordringer i relation til den voksende mentale mistrivsel blandt børn og unge.

Psykiatrimedarbejdere i headspace bidrager til tidlig opsporing af unge, så færre unge bliver overset, og de skaber bedre brobygning via egen læge, så færre unge bliver tabt i overgangen mellem civilsamfund og behandlingspsykiatri.

Derudover er de fremskudte medarbejdere med til at afstigmatisere psykiatrien, så flere unge tør søge hjælp, men agerer samtidigt gatekeepere, så kolleger i psykiatrien aflastes, ligesom de skaber brobygning fra psykiatrien til headspace, så børn og unge får lettere ved at trappe op og ned mellem forskellige indsatser på psykiatriområdet.


headspace er en hånd i ryggen

Behovet for større tilgængelighed og mere sammenhæng i indsatsen er et gennemgående tema i

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en samlet 10-årsplan for psykiatrien.

Der er brug for at tænke i nye, tværsektorielle modeller, og det understøttes yderligere af det stigende antal børn og unge i Danmark, der mistrives, hvilket forplanter sig til både headspace og psykiatrien.

Alene fra 2021 til 2022 er hjælp til håndtering af angstrelaterede følelser gået fra at være det femte hyppigste til det tredje hyppigste samtaleemne i headspace, mens hjælp til håndtering af depressive tanker er gået fra at være det sjette hyppigste til at være det femte hyppigste samtaleemne i headspace.

Samtidig ses en stigning i andelen af unge, der har behov for brobygning til både egen læge og psykiatrien, og set i det lys er det interessant med en fremskudt psykiatrimedarbejder, der kan forbedre brobygningen fra headspace til psykiatrien og omvendt.

Brobygningen fra headspace til psykiatrien vidner om, at rådgivningscentre med en fremskudt psykiatrimedarbejder skaber bedre overgange fra civilsamfundet til psykiatrien sammenlignet med centre uden en fremskudt medarbejder målt på hhv. hyppigheden og hurtigheden af unge, der brobygges, samt på måden hvorpå der brobygges.

Tendensen er positiv, og rapporten og interviewundersøgelsen går bag om tallene og identificerer de måder, hvorpå en fremskudt psykiatrimedarbejder i headspace kan kvalificere brobygningen til psykiatrien, så færre unge i mistrivsel bliver overset, afvist eller tabt i overgangen mellem forskellige indsatser og sektorer.

headspace er den eneste face-to-face rådgivning i Danmark, der har fremskudte psykiatrimedarbejdere.

Læs rapporten her og læs også en artikel fra Dansk Sygeplejeråd:

Her må børn og unge have det, som de har det

“Flere regioner finansierer, at sygeplejersker bruger en dag om ugen i headspace, et gratis og anonymt samtaletilbud til børn og unge. En af dem er Bente Bjørnskov. Hun er både med til at forebygge, at mindre trivselsproblemer udvikler sig til behandlingskrævende sygdom samt hjælpe de unge, der har behov for det, videre til et psykiatrisk behandlingstilbud.”

Læs artiklen her

Om undersøgelsen:

Interviewundersøgelsen bygger på interviews med samtlige fremskudte psykiatrimedarbejdere i Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden samt et udsnit af deres kolleger i headspace.

I alt 10 fremskudte psykiatrimedarbejdere og 7 ungerådgivere fra headspace har medvirket i undersøgelsen.

Flere nyheder