headspace på tværs af grænser

headspace kom til Danmark efter australsk forbillede i 2013

Fra begyndelsen har det været en mærkesag for os, at vi deler erfaringer, viden og inspiration med resten af verden.

De første spæde skridt ud i at etablere headspace Danmark blev trådt på Psykiatrinetværkets årlige Psykiatritopmøde i 2011, der havde ’unge og mental trivsel’ som tema. Her deltog headspace-leder Nick Prendergast fra Melbourne i Australien, hvor han præsenterede den australske ungerådgivning headspace for de 1.000 deltagere på topmødet.

To år senere blev headspace Danmark til som et initiativ under Foreningen Det Sociale Netværk, og de første seks headspace-centre åbnede i Danmark i 2013.

Siden har vi været med til at inspirere bl.a. Island, Israel, Irland, Tyskland og Holland til at åbne deres lokalt tilpassede versioner af headspace, fordi vi kan se, at det virker at give de unge nogen at tale med.

headspace i Danmark

headspace-centrene er ledet af en lokal centerchef, der ofte leder 2-3 centre. Hvert center drives af et lille hold af lønnede ungerådgivere, der får hjælp af en masse frivillige, der alle har gennemgået en intern uddannelse i headspace.

Kommunerne, der medfinansierer headspace, har en “udstationeret” medarbejder i headspace, ligesom de fleste regioner har en medarbejder fra psykiatrien tilknyttet centrene.

Denne konstruktion sikrer, at der altid er en person fra enten kommune eller region, der kan brobygge til andre tilbud, hvis det skulle blive nødvendigt.

Akkreditering af headspace Danmark

I headspace arbejder vi hele tiden på at blive bedre til det, vi laver. Derfor har vi været igennem en akkrediteringsproces, som netop stiller skarpt på kvaliteten af vores tilbud.

headspaces face-to-face-rådgivning er blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark, og det betyder, at rådgivningen har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt vores tilbud lever op til en række fælles standarder for rådgivningstilbud.

Akkrediteringen er et kvalitetsstempel af vores rådgivende arbejde i headspace og dermed også en stor anerkendelse og et kæmpe skulderklap til vores ungerådgivere – både lønnede og frivillige, og vores kommunale og regionale medarbejdere, som alle hver dag gør deres bedste for at sikre, at unge føler sig mødt og hjulpet godt på vej.

Dette kvalitetsstempel betyder, at både unge og samarbejdspartnere kan have tillid til, at vi yder den rådgivning, som vi siger, vi gør.

headspace er mere end rådgivning

I headspace lærer vi hele tiden mere og nyt om unge.

Når vi ser nye tendenser eller problemstillinger blandt unge, så handler vi på det behov: Vi skaber nye initiativer i tæt samarbejde med andre organisationer, foreninger, virksomheder og myndigheder.

Kampagner & samarbejder

Vi arbejder hver dag på at give ungdommen en stemme både i medierne og politisk.

Vi står derfor bag flere kampagner, der retter spotlyset mod forskellige problematikker, udfordringer og budskaber, der skal sætte fokus på mental trivsel.

Find dit lokale headspace-center her, hvor du både kan se kontaktoplysninger og de medarbejdere og centerchefer, der er tilknyttet de enkelte centre

Sådan bliver et headspace-center til. Bliv klogere på, hvordan et nyt headspace bliver startet op. Fra første forespørgsel til åbent center